Prisade för framtida energilösningar

Nu har de första från högskolans nya magisterprogram ”Energieffektivt byggande för ett hållbart samhälle” avslutat sina studier. Tre fokuserade tjejer delade priset för bästa examensarbete, deras analyser kommer att leda till energieffektiva åtgärder.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fyra kvinnor

Det här programmet är ett mycket bra exempel på högskolans nära samarbete med byggbranschen.

Ett 15-tal studenter har nu genomfört högskolans magisterprogram i energieffektivt byggande. Delaktiga i verkliga byggprojekt har de i sina examensarbeten analyserat och arbetat fram lösningar som företagen bakom projekten kommer att ha stor nytta av. De mest framträdande examensprojekten stod Fabiana Landi, Liv Johansson och Alaa Alkhadraa för.

Dessa tre fokuserade tjejer fick dela på priset som ByggDialog Dalarna och Byggutbildning Star delade ut, med motiveringen:

"Energieffektivisering av våra byggnader är för att vi ska nå nationella miljömål i Sverige. Det gäller att hitta smarta lösningar och balans mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Dessa tre arbeten har hållit hög vetenskaplig nivå och varit till stor nytta för pågående forskningsprojekt och den lokala byggbranschen".

Så här säger tjejerna själva om sitt examensarbete och om framtiden.

Fabiana Landi:

– I mitt examensprojekt jobbade jag tillsammans med ett bostadsföretag i Mora och det handlar om renovering för att öka livslängden på flerfamiljshus från 1960 och -70-talen. Att mitt examensarbete blev så uppskattat tror jag beror på att det är ett relevant ämne som berör många människor. När renoveringar leder till minskade kostnader och mindre miljöpåverkan har det betydelse för de som bor där. Jag har tidigare jobbat som arkitekt och även ansvarat för byggprojekt i Brasilien, varifrån jag kommer. Nu letar jag jobb så att jag kan stanna kvar här, alternativt försöka få en forskartjänst.

Liv Johansson:

– Jag är civilingenjör och jobbar på Stora Enso Kvarnsveden, det gjorde jag även före magisterutbildningen. I mitt examensarbete har jag tittat på optimering av avloppsreningen. Målet med mitt arbete är att spara energi åt företaget. För Stora Enso Kvarnsveden är miljöområdet mycket viktigt, företaget bidrar även till Borlänges fjärrvärme. Jag kommer från Brasilien men har svenskt ursprung, min mormor och morfar kommer härifrån.

Alaa Alkhadraa

– Mitt examensarbete handlar om att jämföra tre olika renoveringslösningar med fokus på ekonomi. På Tjärna Ängar i Borlänge har Tunabyggen renoverat tre byggnader på olika sätt för att spara energi, jag har analyserat och jämfört dessa. Att mitt projekt var en av de tre som vann pris tror jag beror på att jag gjort en noggrann analys och gett förslag för framtida arbete om den mest energieffektiva och ekonomiska renoveringslösningen. Jag kommer från Syrien och har bott i Sverige i snart fem år. Jag har tänkt söka en forskartjänst så jag kan fortsätta med det här viktiga arbetet som jag brinner för.

Senast granskad:
Senast granskad: