Pris för bästa interdisciplinära studie på internationell konferens

Marie Klingberg-Allvin, Högskolan Dalarna, Kristina Gemzell-Danielsson, Amanda Cleeve, båda Karolinska Institutet och Josaphat Byamugisha, Makerere Universitetet i Uganda har vunnit pris för sin studie som publicerats i The Lancet.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det var efter den muntliga presentationen på konferensen "12th FIAPAC Conference- Improving women’s journeys through abortion"  i Lissabon, Portugal som studien"Comparison of treatment of incomplete abortion with misoprostol by physicians and midwives at district level in Uganda: a randomised controlled equivalence trial" uppmärksammades med pris för bästa interdisciplinära studie. 

Resultatet av det interdisciplinärt forskningssamarbetet visar att barnmorskor lika säkert och effektivt som läkare kan behandla kvinnor med komplikationer efter illegal abort eller missfall. Följaktligen innebär resultatet att den höga statistiken för mödradödlighet i landet nu kan angripas. 

– Jämfört med läkarna är barnmorskorna betydligt fler och mer lättillgängliga för kvinnorna i Uganda, särskilt på landsbygden. Och forskningen visar att satsar man på att utbilda och involvera barnmorskorna i postabortvård så ökar man tillgängligheten till säker behandling och därmed kan riskerna för dödlighet minska, säger Marie Klingberg Allvin, barnmorska och professor vid Högskolan Dalarna. Globalt utförs ca 20 miljoner illegala aborter varje år. Följderna av dessa ofta osäkra aborter dödar årligen ca 50 000 kvinnor och blir därmed en av de vanligaste dödsorsakerna bland kvinnor i fertil ålder. Målet med forskningsprojektet var att utvärdera effektiviteten och säkerheten av att barnmorskor använder misoprostol i behandlingen av ofullständig abort jämfört med läkare.

Forskningsrapporten finns publicerad hos den medicinska tidskriften The Lancet

Senast granskad:
Senast granskad: