Pris för bästa examensarbete i omvårdnad

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pris för bästa examensarbete i omvårdnad hösten 2016 gick till Johan Camsund, Fawsiya Hassan och Sara Corrigox

Under onsdagen delades pris ut till bästa examensarbete hösten 2016 i omvårdnad under Högskolan Dalarnas FoU-dag inom hälsa och välfärd 

Priset gick till två uppsatser.

Fawsiya Hassan för uppsatsen Sjuksköterskans uppfattningar och erfarenheter om hur språkbarriärer påverkar vårdande med motiveringen "Välskrivet examensarbete som med en akademisk stringens och god analytisk förmåga visar språkets betydelse och komplexiten i personalcentrerad vård utifrån en teoretisk grund i Travelbees och Bubers teorier. Intressant och högst aktuellt fokus som ligger väl i linje med vårdens utveckling mot personcentrerad vård och dagens framväxt av ett multikulturellt samhälle"

Den andra prisvinnande uppsatsen var Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt, skriven av Johan Camsund och Sara Corrigox. Motivering lyder: "Välskrivet examensarbete som med en akademisk stringens och god analytisk förmåga beskriver patienters upplevelser och livskvalitet av att leva med hjärtsvikt. Med utgångspunkt i Orems egenvårdsteori ges en koppling till personcentrerad vård i samband med ett av de vanligaste folkhälsoproblemen i dagens samhälle.".

Senast granskad:
Senast granskad: