Presentation av rapporten “Från privatsak till politisk kraft”

Efter ett tvåårigt forskningsprojekt kring framväxten av Borlänges interreligiösa råd har rapporten “Från privatsak till politisk kraft?” nu presenterats.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kenneth Persson, kommunalråd (s) Borlänge, Thomas Sedelius, professor i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna, Tomas Axelson, docent i religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna och Marcus Hjelm,  Borlänge kommun och regional samordnare mot våldsbejakande extremism vid Länsstyrelsen Dalarnas län.
Kenneth Persson, kommunalråd (s) Borlänge, Thomas Sedelius, professor i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna, Tomas Axelson, docent i religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna och Marcus Hjelm, Borlänge kommun och regional samordnare mot våldsbejakande extremism vid Länsstyrelsen Dalarnas län.

Efter ett tvåårigt forskningsprojekt kring framväxten av Borlänges interreligiösa råd har  rapporten “Från privatsak till politisk kraft?” nu presenterats.

Bakom rapporten står Tomas Axelson, docent i religionsvetenskap,Thomas Sedelius, professor i statsvetenskap och Ulf Hansson lektor i statsvetenskap, alla verksamma vid Högskolan i Dalarna.

Rapporten presenterades vid en pressträff i stadshuset i Borlänge under torsdagen. Medverkade förutom rapportförfattarna gjorde Kenneth Persson, kommunalråd (s) i Borlänge och Marcus Hjelm från Borlänge kommun som också är regional samordnare mot våldsbejakande extremism vid Länsstyrelsen Dalarnas län.

Rapporten är en del i ett tvåårigt forskningsprojekt där Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD), tillsammans med Borlänge kommun och Svenska kyrkans forskningsenhet finansierat projektet.

- Det här är angelägna frågor både i Sverige men också väldigt tydligt när vi jämför med utvecklingen i Europa i övrigt. Med hjälp av både religionsvetenskap och statskunskap vill vi ge en bred översikt över vad som sker lokalt men också internationellt, berättar Tomas Axelson.

Rapporten bär också underrubriken, “Borlänges interreligiösa råd och förväntningar på religion som resurs i lokalsamhället”.

- Religion kan vara något som hotar samhället, det ser vi exempel på hos deltagarnas resonemang. Men religion uppfattas i första hand vara en brobyggare för ett starkare samhälle, som många menar att vi måste ta vara på, lyfter Tomas Axelson fram.

Under projektets gång startades också det interreligiösa rådet upp i Borlänge kommun, officiellt den 25 september 2017.

- Det här har varit ett viktigt projekt och stöd för oss i uppbyggandet av det interreligiösa rådet, menar Marcus Hjelm.

I rapporten kan man också läsa citatet “Det är avgörande att se en präst bredvid en imam, att tala sida vid sida, när hela samhället gungar”. Uttalandet kommer från biskopen i Västerås stift Mikael Mogren.

- Det är viktigt att man lär känna varandra genom situationer där lugn och ro råder, när det hettar till har man då redan kontakt och man kan lösa situationer. Förutsättningarna för det är i alla fall bättre, menar rapportförfattarna Tomas Axelson och Thomas Sedelius.

I rapporten inledning lyfter man fram fyra frågeställningar som sedan presenteras och utvecklas i de olika kapitlen i rapporten. Den avslutas sedan med en lista med 10 rekommendationer för det fortsatta arbetet med det interreligiösa rådet i Borlänge.

- Rapporten som vi nu har framför oss ger oss i kommunen en tydlig färdriktning, hur vi kan arbeta vidare med de här frågorna i kommunen, de här rekommendationerna blir tydliga punkter och området att sätta fokus på, menar Marcus Hjelm avslutningsvis.

Rapporten ”Från privatsak till politisk kraft? Borlänges interreligiösa råd och förväntningar på religion som resurs i lokalsamhället”

Senast granskad:
Senast granskad: