Politiker i Ludvika upplever hot

I en av två nyligen släppta rapporter från Högskolan Dalarna framkommer att närmare 40 % av de förtroendevalda kommunpolitikerna i Ludvika har upplevt hot och trakasserier under den senaste mandatperioden.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I rapporten "Förtroendevaldas trygghet i Ludvika kommun" framkommer att drygt hälften av de förtroendevalda i Ludvika kommun som svarat på en enkät upplevde hot, våld och trakasserier eller oro för detta. Hoten kom från olika håll så som till exempel förargade medborgare, media eller personer i eget parti, men det vanligaste var hot som upplevdes komma från olika aktörer på de politiska ytterkanterna.

Flera av de intervjuade uttryckte rädsla för Nordiska motståndsrörelsen. Men även företrädare för Nordiska motståndsrörelsen hade mottagit hot.

– Vår rapport visar att det kan vara svårt att juridiskt komma tillrätta med situationen. Dels eftersom bevisläget ofta är svårt och dels eftersom många hot och trakasserier är väldigt subtila och handlar om hån och lättare vinkar, säger Liselotte Frisk, professor i religionsvetenskap, projektledare och en av rapportens författare.

Förutom de personliga konsekvenserna som hot, våld och trakasserier för med sig, är situationen också hotande för demokratin.

– Det finns en risk att förtroendevalda tystnar, inte vågar ta vissa diskussioner och fatta vissa beslut, och i slutänden överväger att lämna politiska uppdrag eller inte alls engagera sig, säger Liselotte Frisk.

I rapporten "Extremistisk ideologi i den retoriska kampen om sanningen – fallet Nordiska motståndsrörelsen på sociala medier och i lokalpress" synliggörs och problematiseras hur olika sanningsanspråk kan göras av såväl sympatisörer som kritiker angående extremistiska rörelser, deras ideologier, medlemmar och legitimitet.

Som ett fall studeras Nordiska motståndsrörelsen, NMR, för att illustrera hur olika sanningsanspråk görs av dem själva och andra om hur NMR ska uppfattas som organisation och som politisk aktör.

– Vi studerade över tvåtusen inlägg i en specifik Flashback-tråd och hur NMR framställs på Nordfronts hemsida. Vi inkluderade även lokal press i Dalarna för att ge en medial bild av extremism i lokalsamhället, berättar Helena Blomberg, forskarassistent i sociologi vid Mälardalens högskola och en av författarna till rapporten.

Rapporten visar bland annat att trots att kritiker på Flashback-tråden förminskar, ifrågasätter och förlöjligar sympatisörer får sympatisörer med NMR ett större talutrymme på tråden där man också frekvent delar länkar och videoklipp med högerextrema budskap. Ett annat resultat är hur Nordfront retoriskt framställer NMR som aktiva, handlingskraftiga och lokalt efterfrågade.

Länkar

Länk till rapporten Förtroendevaldas trygghet i Ludvika kommun

Länk till rapporten Extremistisk ideologi i den retoriska kampen om sanningen: fallet Nordiska motståndsrörelsen på sociala medier och i lokalpress

Länk till klippet "Förtroendevalda i Ludvika hotas till tystnad" i Sveriges Radio

Mer information om Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna (IKUD)

Senast granskad:
Senast granskad: