Planerna för campus Borlänge går framåt

Fem platser återstår, enligt den arbetsgrupp som ser över placeringen, och i början av 2019 kommer ett underlag presenteras för högskolestyrelsen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kartan visar det påtänkta platserna i Borlänge.
Kartan visar det påtänkta platserna i Borlänge.

Sedan avtalet med nuvarande lokaler i Borlänge sagts upp arbetar en intern arbetsgrupp med att inventera och sammanställa framtida lokalbehov. Parallellt ser en annan arbetsgrupp, bestående av representanter från Borlänge kommun, Högskolan Dalarna och Hushagen, över den framtida lokaliseringen av campus.

– Från kommunkoncernens sida är vi mycket angelägna om att stödja arbetet och tillsammans med berörda bidra till att högskolan får bra möjligheter att utveckla sin verksamhet i Borlänge. Det gemensamma arbetet med högskolan i denna, och många andra aktuella frågor just nu, bedrivs i en mycket positiv anda, säger Åsa Granat, kommundirektör, Borlänge kommun.

Idag kvarstår två platser i centrum och två i direkt närhet till Dalarna Science Park samt nuvarande placering. I centrum utreds möjligheterna till placering av ett nytt campus genom om- och tillbyggnad av Liljanhuset eller nybyggnad på en parkering i direkt närhet till resecentrum. Vid Dalarna Science Park finns det två möjliga platser, en norr om befintlig byggnad och en västerut vid ”gamla bilhallarna”.

– Vi har börjat brett med att titta på ett flertal alternativa placeringar av campus Borlänge utöver nuvarande plats, säger fastighetschef Henrik Janols på Högskolan Dalarna.

Arbetsgruppen för den framtida lokaliseringen kommer i början av 2019 att presentera ett underlag för högskolestyrelsen, där de olika alternativens långsiktiga påverkan på Högskolan Dalarna, dess studenter, medarbetare och samarbetspartners redovisas.

Läs mer: Möjlighet till utveckling av Högskolan Dalarnas campus i Borlänge.

Senast granskad:
Senast granskad: