Partnerskap ska främja innovation på högskolan

Uppsala universitet Innovation (UU Innovation) har mycket erfarenhet av att arbeta med nyttiggörande, kommersialisering, och forskningens genomslag inom olika tillämpningar.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det stöd som under mer än tio år byggts upp just för att stödja forskarna finns nu tillgängligt för Högskolan Dalarna i och med det partnerskap lärosätena har.

Porträttbild Sigrid Saveljeff– Vår organisation har efterfrågat stöd av detta slag och det gläder mig att vi nu tar steget vidare med UU Innovation för att utveckla vår samverkan och vårt partnerskap. Det är väldigt positivt och jag ser att vårt partnerskap kommer förstärka vår verksamhet, och bidra till utvecklad kvalité i vår utbildning och forskning, säger vicerektor Sigrid Saveljeff.

Högskolan Dalarna har sedan 2016 ett partnerskap med UU Innovation. Uppsala universitet har inom ramen för sitt regleringsbrev i uppdrag att stödja såväl Högskolan Dalarna som Högskolan i Gävle med utveckling av innovationsfrämjande insatser. Inom ramen för partnerskapet ska partnerna "gemensamt verka för att utveckla och stärka innovationsverksamheten vid respektive lärosäte i enlighet med de behov och krav som finns vid varje lärosäte".

– Högskolan Dalarna har idag inget eget innovationskontor. Men vårt partnerskap medför att våra lärare och forskare får möjlighet att ta del av all den kompetens och erfarenhet som UU Innovation besitter, vad gäller utveckling av innovationsfrämjande miljöer, frågor kring kommersialisering, innovationsprocesser och liknande, säger Sigrid Saveljeff.

Under de första två åren har stort fokus lagts på att diskutera gemensamma målbilder och att dra upp riktlinjerna för samarbetet. Under våren 2018 har vicerektor för samverkan, Sigrid Saveljeff, fortsatt dialogen med UU Innovation för att tillsammans utforma ett antal aktiviteter som kommer att sjösättas under året. Bland annat i form av ett föreläsningspaket riktat till intresserade på lärosätet.

Porträttbild Jonas Åström– Man kan säga att högskolan nu har ett innovationskontor som kan komplettera och ge extra kraft till de egna satsningarna på nyttiggörande av forskningen. Vi arbetar med stöd kring hur forskare kan skapa immateriella rättigheter eller företagsbildningar, men också samverkan med speciellt fokus på innovationsutveckling, säger Jonas Åström som är chef på UU Innovation.

UU Innovation erbjuder alltså ett brett stöd. Forskargrupper och enskilda forskare arbetar i allt större utsträckning tillsammans med externa grupperingar från offentlig och eller industriell sektor. Det kan vara utmaningsdriven forskning, gemensamma forskningsprojekt, inom centrumbildningar eller konsortium. Inom sådana eller enskilda samarbeten (eller ibland på rena uppdrag) uppkommer nästan direkt behov av att definiera forskning och samverkan på ett strukturerat sätt.

– Vi har därför inom UU Innovation personer inom patentering, kommersialisering och samverkansledare med expertis och erfarenhet som kan stödja och introducera bra arbetssätt kring detta till forskare inom högskolan, säger Jonas Åström.

Läs mer om UU Innovation

Senast granskad:
Senast granskad: