Över 10 miljoner till forskningsprojekt inom Hälsa och välfärd

Professor Thomas Strandberg har tillsammans med professor Marie Elf och Anna Anåker, lektor i omvårdnad och forskare inom Hälsa och välfärd, beviljats drygt 10 300 000 kronor i tre olika utlysningar från FORTE.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Thomas Strandberg, professor i socialt arbete, har beviljats 5 922 000 kronor från tillämpad välfärdsforskning för projektet "Utvärdering av metod för föräldraskapsstöd - Parenting Young Children - i hemmiljö för föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns risk för försummelse."

Anna Anåker, lektor i omvårdnad och forskare inom Hälsa och välfärd, har beviljats postdokanslag på 2 000 000 kronor för projektet "Berikade miljöer på strokenheter".

Marie Elf, professor i omvårdnad, har beviljats 2 450 000 kronor från implementeringsforskning för projektet "Implementation of self-management - the SELMA project.

Totalt fick Hälsa och välfärd drygt 10 300 000 kronor i tre olika utlysningar från FORTE.

Läs mer på FORTEs hemsida.

 

Senast granskad:
Senast granskad: