Osäkra aborter är en av de vanligaste dödsorsakerna

Så ser det ut för kvinnor i fertil ålder i låginkomstländer. Nu ska forskare på Högskolan Dalarna kartlägga kvinnors sjuklighet och dödlighet i relation till abort i Somaliland – syftet är att bidra till minskad mödrasjuklighet och dödlighet.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

På global nivå utförs varje år ca 20 miljoner illegala och oftast osäkert utförda aborter. Sju miljoner kvinnor med ofullständig abort behandlas för abortkomplikationer i låginkomstländer varje år. Det gör osäkra och illegala aborter till en av de vanligaste dödsorsakerna bland kvinnor i fertil ålder. Det behövs effektiva och praktiknära åtgärder som grundas i vetenskapen.

- Vårt projekt handlar om att stärka kvinnors ställning när det gäller rätten till högkvalitativ postabortbehandling, inklusive preventivmedel, vid livshotande tillstånd i tidig graviditet, säger Marie Klingberg Allvin, professor i sexuell reproduktiv perinatal hälsa.

Obefintlig kunskap om abortrelaterad dödlighet

Somaliland står för en av de högsta dödlighet- och sjuklighetstalen globalt och det krävs därmed åtgärder för att förbättra kvinnans tillgång till god vård vid komplikation under tidig graviditet. Ofullständig abort innebär att det finns vävnadsrester kvar i livmodern efter en misslyckad abortbehandling eller spontan abort (missfall). Det kan ge upphov till blödningar och infektioner och är ett potentiellt livshotande tillstånd.

- Kunskap om abortrelaterad dödlighet och sjuklighet och vårdkvaliteten inom postabortbehandling är obefintlig i Somaliland, och stigma kan vara ett hinder i relation till abort och användning av moderna preventivmedel. Det här projektet blir en del av det forskningsprogram vi driver med lokala partners i syfte att stärka barnmorskeutbildning och forskning i Somalia, säger Marie Klingberg Allvin.

Person vid hus

Det kulturella perspektivet har betydelse

Det övergripande forskningsidén är att kartlägga kvinnors sjuklighet och dödlighet i relation till abort, och försöka förstå detta på djupet ur ett kulturellt perspektiv. Forskarna kommer också undersöka kvinnans bakomliggande historia i relation till abortrelaterad komplikation, tillgången till vård och vårdgivares syn på sin professionella roll inom postabortbehandling. Inom projektet kommer också ett antal aktiviteter att genomföras tillsammans med landets hälsoministerie och viktiga FN-organisationer.

Fakta

Projekttitel: Minskad Abortrelaterad dödlighet och sjuklighet i Somaliland: Samarbete mellan Sverige och Somaliland för att utveckla forskningsprogram för att bygga kapacitet av barnmorskor.
Projektledare: Marie Klingberg Allvin, professor i sexuell reproduktiv perinatal hälsa vid Högskolan Dalarna
Medverkande forskare: Kerstin Erlandsson, universitetslektor Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa vid Högskolan Dalarna, Fatumo Osman, universitetslektor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna och Jama Ali Egal doktorand i vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna.
Projekttid: 2021-01-01 – 2023-12-31
Finansiering: 775 000 kronor via Vetenskapsrådet.

Kontakt
Marie Klingberg Allvin
Professor Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Senast granskad:
Senast granskad: