Oro över inskränkning i akademisk frihet i Ungern

Den svenska sektionen av Scholars at Risk, som koordineras från Göteborgs universitet, uttrycker stor oro över den ungerska lagändring som kommer att begränsa Central European Universitys möjlighet att verka som ett fritt lärosäte i Ungern.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I ett uttalande som skickats till CEU visar Scholars at Risk Sverige sitt stöd för att universitetet ska kunna fortsätta sin verksamhet som förut.

I uttalandet skriver SAR-Sverige bland annat att akademisk frihet är ett av universitetens kärnvärden och en viktig grundsten för utbildning och forskning, och att dessa värden därför alltid måste försvaras.

Lagändringen innebär bland annat att CEU inte kan fortsätta sin verksamhet i sin nuvarande form utan att byta namn samt upprätta ett campus i USA, men det innebär också att gästlärare hemmahörande utanför EU inte längre kan undervisa vid CEU utan arbetstillstånd.

Bakom uttalandet ställer sig samtliga 16 lärosäten som ingår i Scholars at Risk-Sverige.

Läs uttalandet i sin helhet:

It is with concern that we have learnt about the Hungarian amendments to Act CCIV of 2011 on National Higher Education that passed into law on April 4th 2017. The legislation will limit the Central European University’s possibility to continue its operations as an institution of higher education in Budapest, Hungary. This is a severe restriction of academic freedom.

Freedom of expression and academic freedom are fundamental rights and cornerstones for research and higher education. These values must always be safeguarded. 

As part of the higher education community the Scholars at Risk Network- Sweden Section (SAR-Sweden) is deeply concerned about this development and questions the new legislation. SAR-Sweden agrees with the statements issued by the Scholars at Risk Network on April 3rd 2017. Sixteen Swedish higher education institutions constitute SAR-Sweden.

Scholars at Risk arbetar för att främja den akademiska friheten runt om i världen, bland annat genom att ge skydd åt forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Göteborgs universitet har varit medlem sedan 2013.

I SAR-Sverige ingår: Göteborgs universitet, Försvarshögskolan, Högskolan i Borås, Högskolan Dalarna, Högskolan Väst, Karlstad universitet, Karolinska institutet, Konstfack, Lunds universitet, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet och Uppsala universitet.

Central European University (CEU) är ett amerikansk/ungerskt lärosäte som ligger i Ungern. Det bildades 1991 i efterdyningarna av kommunismens fall. Syftet var att lägga en grund för ett fritt samhälle och att möta de behov av högre utbildning som fanns i östra och centrala Europa.

Senast granskad:
Senast granskad: