Optimera stänggjutningsprocessen och reducera igensättning av gjutrör

Tisdagen den 28 mars 2017 kl. 10.00 disputerar Jennie Svensson, Högskolan Dalarna med avhandlingen " An Experimental Study to Improve the Casting Performance of Steel Grades Sensitive for Clogging" vid KTH.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avhandlingen handlar om att optimera stränggjutningsprocessen och reducera igensättning av gjutrör. Fokus är på igensättning, där keramiken i gjutröret är i kontakt med flytande stål vid stränggjutning av stål. Det är svårt att helt undvika icke metalliska inneslutningar i det flytande stålet men genom bra materialval i gjutrör kan igensättningen reduceras.

Flera processteg i gjutprocessen har studerats, för att reducera igensättningen. Först studerades förvärmningsprocessen av gjutrör. Resultaten visade att gjutrören kan avkolas under förvärmningsprocessen. Dessutom så resulterar avkolningen i en större igensättningsgrad. Därefter undersöktes 2 plasma beläggningar för att kunna reducera igensättningsgraden. En beläggning av kalcium titanat (CaTiO3) blandat med yttria stabiliserad zirconia (YSZ) användes för gjutning av aluminiumtätat stål. Beläggningen testades i laboratorieexperiment och pilotskaleförsök. Den andra beläggningen bestod av YSZ och användes för gjutning av ceriumlegerat rostfritt stål.

Beläggningen undersöktes i laboratorieexperiment, pilotskaleförsök och industriella verksförsök. Resultaten visade på att igensättningsgraden reducerades vid tillämpning av båda beläggningsmaterialen.

En till aspekt att ta hänsyn till för att reducera igensättningsgraden är att tillverka ett rent stål. Därför kartlades stålet renhet i gjutlådan experimentellt. Resultatet av kartläggningen visade att det förekom inneslutningar från slaggen, desoxidations produkter och gjutlådans infodringsmaterial. Inneslutningarna observerades både i gjutlådan och i slutprodukten.

Senast granskad:
Senast granskad: