Öppna föreläsningar om teknisk hållbarhet

Under hösten fortsätter högskolans föreläsningsserie med fokus på hållbarhet. Den här gången fördjupar vi oss i hållbarhet kopplat till den tekniska utvecklingen, främst med avseende på artificiell intelligens, Big data och digitalisering.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Jordklot och skalle med digitala inlägg

Frågorna kring hållbarhet är många och berör inte enbart miljö, klimat och konsumtion. I denna föreläsningsserie fördjupar vi diskussionen kring begreppet hållbarhet med utgångspunkt i den tekniska utvecklingen, främst med avseende på artificiell intelligens, Big data och digitalisering.

Under tre onsdagar är du välkommen att lyssna på samtal, föreläsningar och diskussioner med fokus på hållbarhet.

– För oss är de öppna föreläsningarna en möjlighet att erbjuda vidgade perspektiv, inte enbart till våra studenter och högskolans personal, utan även till allmänheten, säger Martin Norsell, rektor vid Högskolan Dalarna.

Föreläsningarna äger rum klockan 15.00 – 16.30 i Biblioteket, Campus Borlänge. Har du inte möjlighet att vara på plats hittar du de öppna föreläsningarna i Högskolan Dalarnas Youtube-kanal. Där hittar du även tre av de tidigare föreläsningarna i serien Sex perspektiv på hållbarhet.

Du kan också se föresläsningen live här!

 

Höstens föreläsningar


Artificiell intelligens – möjlighet eller hot?

Höstens första föreläsning heter Artificiell intelligens – möjlighet eller hot? och hålls Olle Häggström den 12 september. Hur ser vår framtid med artificiell intelligens ut? Kommer artificiell intelligens förändra allt? Eller något?

Olle Häggström är professor i matematisk statistik vid Chalmers. Han forskar huvudsakligen kring sannolikhetsteori, men har även gett ut flera populärvetenskapliga artiklar och böcker om pseudovetenskap och framtidsforskning.

Mer information om föreläsningen och om Olle Häggström.

Att organisera för hållbarhet - är det möjligt?

Den 14 november äger föreläsningen Att organisera för hållbarhet - är det möjligt? rum. Där diskuteras hur man ska organisera den privata eller offentliga verksamheten för framtiden – med en tydlig hierarki eller med en platt organisation?

Leif Borgert är civilekonom och har i många år arbetat med utveckling av organisation och ledarskap. Han har tidigare varit rektor på Högskolan Dalarna och Högskolan på Gotland.
Mattias Falkehag är ingenjör och partner i IT-företaget Netlight, en organisation som saknar en traditionell hierarkisk chefsordning och som bygger på det mottot "Sense and Respond" snarare än "Predict and Control".

Mer information om föreläsningen och om Leif Borgert och Mattias Falkehag.

Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv

Höstens öppna föreläsningsserie avslutas med Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv den 12 december. Där kommer föreläsaren Kristina Palm att samtala om konsumtionen av mänskliga resurser inom arbetslivet och hur vi kan forska om, samt utveckla och stärka hållbara arbetssystem för ett mer hållbart arbetsliv.

Kristina Palm forskar om hållbart arbete och är projektledare för forskningsstudien "Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv" som finansieras av AFA Försäkring.

Mer information om föreläsningen och om Kristina Palm.

Senast granskad:
Senast granskad: