Öppna föreläsningar om hållbarhet tillbaka i höst

Högskolan Dalarna kommer även i höst att erbjuda Öppna föreläsningar. Temat kring begreppet hållbarhet fortsätter under hösten med utgångspunkt i den tekniska utvecklingen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Syftet med föreläsningarna är att problematisera och fördjupa diskussionen kring begreppet hållbarhet med utgångspunkt i den tekniska utvecklingen, främst med avseende på artificiell intelligens, big data och digitalisering.

Mer information om de Öppna föreläsningarna kommer.

Senast granskad:
Senast granskad: