Öppna föreläsningar blir samtal om framtiden

Årets öppna föreläsningar vid Högskolan Dalarna kommer i form av panelsamtal att beröra aspekterna av klimatförändringar, migration, den ekonomiska modellen och ett hållbart arbetsliv.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Som människor och medborgare vill vi försöka förstå de skeenden som ständig förändrar förutsättningarna för våra liv, ibland långsamt och smygande, ibland plötsligt och brutalt.

Under 2019 kommer därför Högskolans Dalarnas öppna föreläsningar ha formen av ett panelsamtal och beröra aspekter av ”den stora bilden”, nämligen klimatförändringarna, migrationen, den ekonomiska modellen och ett hållbart arbetsliv.

För att sätta dessa utmaningar i ett lokalt perspektiv kommer samtalet att utgå ifrån fyra områden där Högskolan Dalarna utbildar många studenter: vård, bostadsbyggande, lärande och ekonomi. Hur påverkas dessa verksamheter av en värld i snabb förändring? Hur behöver våra högskoleutbildningar utvecklas för att svara upp mot de höga förväntningar som finns på att bidra till en hållbar utveckling?

Till varje tillfälle har högskolan bjudit in representanter för vart och ett av de fyra områdena.

Varmt välkomna att lyssna på panelen och delta i samtalet!

Under våren hålls samtalen Hur möter vi klimatkrisen? den 20 mars och Migrationens utmaningar och möjligheter den 15 maj.

Höstens samtal kommer ha temana Den ekonomiska modellen vid planetens gräns och Ett hållbart arbetsliv i digitaliseringens era. Mer information om höstens föreläsningar kommer.

För mer information, kontakta
Senast granskad:
Senast granskad: