Öppet hus när studenterna visade sina examensjobb på Studentexpo

Torsdagen den 1 juni var det dags för Studentexpo 2017 på campus Borlänge där studenterna fick möjlighet att visa upp sina examensarbeten för allmänheten. Samtidigt bjöd Högskolan Dalarna in till öppet hus, som en del i Högskolans 40-årsfirande.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Dagen var fullspäckad med en mängd aktiviteter, rundturer, föreläsningar öppna seminarier med mera. Inne på Högskolan i Borlänge hade studenterna installerat sig med montrar för att presentera sina forskningsresultat i de olika programmen. Under eftermiddagen var det prisutdelning för examensarbetena i olika kategorier (se vinnarna i faktarutan nedan).

– Detta är en chans för oss att visa upp oss och vårt arbete för allmänheten och för andra intressenter. Det har varit mycket människor här och tittat på vad studenterna har åstadkommit. Jag hoppas på ett årligen återkommande event, säger Johan Sonne, projektledare vid Högskolan Dalarna.

Spännande forskningsområden från olika program 

Det bjöds på förevisningar av studentarbeten från turism-, ekonomi, data-, och idrotts-, ingenjörsutbildningarna. En av montrarna presenterades av studenterna Linn Gustafzzon och Antonia Gröndahl från idrottstränarprogrammet.

– Vi är cyklister och gillar musik så det passade bra för oss att studera prestationsförmågan under påverkan av musik när man cyklar, säger Linn Gustafzzon.

De båda nyblivna filosofie kandidaterna har undersökt huruvida musiken kan påverka prestationsförmågan under högintensiv träning. De två undersökningsgrupperna fick lyssna på musik under olika faser av ett högintensivt cykelpass.

– Vår undersökning visar att det finns en tendens att musik kan hjälpa till att öka prestationsförmågan under slutet av ett högintensivt pass. Men ännu så länge så är studierna inte statistiskt säkerställda, men tendensen är nog så intressant och det skulle vara intressant att forska vidare kring detta, säger Antonia Gröndahl som senare under dagen fick hämta hem ett pris tillsammans med sin samarbetspartner. 

Smart styrning av värmekontroll gav pris 

En annan student, André Rasch på energiteknikprogrammet, visade upp sitt arbete kring hur en smart termostat med en app där villaägare via en app kan kontrollera sin hustemperatur, även när de är bortresta.

– Jag har utfört mitt arbete vid Borlänge Energi och har kunnat visa hur de som nyttjade appen har fått ökad komfort och en snittemperatur som är väsentligt lägre än andra hushåll, något som kan spara mycket pengar, säger André Rasch som hoppas att få arbete inom samma område efter sin examen.

Även han visade sig sedan vinna ett av priserna för sitt examensarbete.

Vid en tredje monter stod Ida Carlberg och Mikael Gut som, även de från idrottstränarprogrammet, som har undersökt stillasittandet hos personalen på Högskolan Dalarna.

– Det ser dessvärre illa ut för personalen på Högskolan Dalarna om de inte börjar röra mer på sig under arbetstid. Snitten för stillasittande per dag uppnår hela 6,62 timmar per dag. Det bådar inte gått för hjärt- och kärlhälsan och kan dessutom ge upphov till många andra sjukdomar som hänger samman med en stillasittande arbetssituation, säger Ida Carlberg.

Klockan fyra var det så dags för prisutdelning i de olika kategorierna av examensarbeten. Elevgrupperna fick ta emot priset av rektor Marita Hilliges.

Text och bild: Henrik Sjögren

Ekonomi, turism och samhälle: Marco Apollino och Erik Henriksson. "Social and economic evaluation of a rural tourism event. Classic Car Weekend.

Teknik och natur: André Rasch. "NGENIC TUNE – den smarta termostaten".

Idrott och hälsa: Antonia Gröndahl, Linn Gustafzzon. "Musikens påverkan fysiskt och psykiskt under högintensiv träning hos elitidrottare."

Data, IT och design: Jonathan Lindebo. "Uppfyllandet av behovet av Clean Architecture i ett informationssystem."

Publikens pris: Martin van der Maarel, Mikael Byqvist, Idrotts ränarprogrammet. "Hur parkmiljöer kan på verka vardagsrörelse."

Senast granskad:
Senast granskad: