Ökat antal sökanden till Högskolan Dalarnas internationella utbildningar

Högskolan Dalarna är en av tre lärosäten som erbjuder internationella kurser och program på grundnivå som fått fler sökanden till vårterminen 2017 jämfört med året innan. Antal sökanden ökar med 39 % (160 sökanden) mot föregående år.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den stora ökningen av sökande till internationella utbildningar på universitet och högskolor i våras håller i sig även för våren 2017. Men nu ökar intresset för masterprogrammen medan de internationella kurserna och programmen på grundnivå får färre sökande skriver Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande. 
Senast granskad:
Senast granskad: