Ökad tillgänglighet och samarbeten över länsgränser är nyckeln till framgång

Hur måste samhällen utformas i framtiden för att minimera miljöpåverkan? Det och mycket annat diskuterades när Högskolan Dalarna och ByggDialog Dalarna arrangerade sitt första PlaneringsForum.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Olov Linde, Region Gävleborg och Katarina Koboska, Säters kommun, grupparbetar under PlaneringsForum.
Olov Linde, Region Gävleborg och Katarina Koboska, Säters kommun, under ett av dagens grupparbeten.

Nya modeller för planering, pågående forskningsprojekt och workshops bjöds det bland annat på under det allra första PlaneringsForumet på högskolans Campus Borlänge. Inbjudna yrkesverksamma, studenter från Bygg- och samhällsplanerarprogrammet och forskare var det som träffades för att prata om framtidens samhällen. Ett lyckat koncept, tyckte Katarina Koboska, planarkitekt på Säters kommun.

– Superintressant och ett roligt upplägg där man blandar studenter, forskare och yrkesverksamma. För oss som är yrkesverksamma är det också intressant att höra om ny forskning inom samhällsplanering.

Målet att inte överskrida 1,5 graders global uppvärmning är en av de största utmaningarna mänskligheten någonsin stått inför och innebär en omställning av hela samhället av motsvarande omfattning. Bebyggelse-och transportsystemen i samverkan svarar för mer än en tredjedel av de klimatpåverkande utsläppen och behöver förändras i en mer hållbar riktning. För att det arbetet ska lyckas krävs mer och bättre samordning, säger Tony Svensson, lektor vid Högskolan Dalarna men också forskare vid KTH. 

– Jag tror att vi behöver tydligare modeller på hur man kan arbeta där man stegvis och systematiskt arbetar sig igenom gemensamma visioner, gemensamma mål och att man blir överens i ett gränsöverskridande sammanhang. Dessutom behövs det informella arenor där aktörerna kan mötas och experimentera och tydligare formella beslutsarenor där man har stöd för att ta gemensamma beslut på regional- och lokal nivå.

PlaneringsForum utgör en del av ByggDialogs temagrupp hållbar samhällsplanerings verksamhet och en del av kursen Regional planering (7,5 hp) vid Högskolan Dalarnas Bygg- och samhällsplanerarprogram. Det var dock första gången man ordnade en aktivitet där studenterna och företrädare för arbetsmarknaden samverkade inom ramen för en projektuppgift. 

Förutom Ulf Granhagen, gästprofessor vid Högskolan Dalarna, medverkade Peter Möller, samhällsanalytiker vid Region Dalarna, Henrik Modigh, stadsarkitekt i Sandvikens kommun och Olov Linde, som jobbar med regional utveckling och samhällsplanering på Region Gävleborg. Den sistnämnde berättade om vilka utmaningar deras region har.

– För oss i Gävleborg handlar det mycket om att få ihop hela våra region. Vi har många orter, både stora och små, med ganska stora avstånd så tillgängligheten både fysiskt och digitalt tror jag är jätteviktig för att knyta ihop oss. Vi behöver också samarbeta med större orter utanför länet som till exempel Falun och Borlänge, säger Olov Linde.

Ett av dagens fokusområden var så kallade stationssamhällen. Ett samhälle där antingen en järnvägsstation eller ett resecentrum utgör en knutpunkt där det ges möjlighet till pendling för de som bor i kommunen. 

– Jag tror att det är nödvändigt med tanke på den miljö- och klimatsituation som vi står inför. Vi behöver mer kollektivt resande och minskat bilberoende och vi måste få upp hastigheten att ta sig mellan orter något som är möjligt med järnväg. Då kan man välja boendeort före arbetsort, säger Olov Linde.

Varför är det viktigt att ha en sån här dag?

– Jag tror att det är viktigt därför att vi behöver mötas. Vi är många i kommunerna och regionerna som behöver komma loss från våra vardagliga arbetsuppgifter för att  reflektera, tänka och experimentera gemensamt kring sådana här saker, säger Tony Svensson.

Senast granskad:
Senast granskad: