Obligatoriskt kartläggningsmaterial för förskoleklass

Högskolan Dalarna har fått i uppdrag av Skolverket att utveckla och konstruera ett kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet i förskoleklass i grundskolan, sameskolan och specialskolan.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gruppbild på tre personer från Högskolan Dalarna
På bilden från vänster Cecilia Wijnbladh, Tarja Alatalo och Elin Eriksson.

Materialet ska utgöra ett stöd till förskollärare och lärare att identifiera de elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i årskurs 1 och 3. Läraren ska också få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar.

Verksamma lärare i förskoleklass har medverkat i arbetet med att prova ut och säkra att materialet fungerar i förskoleklass. Dessutom har materialet kvalitetsgranskats av ett flertal forskare inom området.

Tarja Alatalo, docent i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna, är ansvarig för projektet. Materialet utvecklas och konstrueras tillsammans med två forskare vid Linnéuniversitetet samt Cecilia Wijnbladh, adjunkt i svenska språket och Elin Eriksson, adjunkt i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.

Det färdiga materialet kommer slutligen att ha provats ut i en rad förskoleklasser runt om i landet.

Materialet är obligatoriskt att använda 1 juli 2019.

1 juli 2018 publiceras kartläggningsmaterialet Hitta Språket på Skolverkets webbplats. Läs mer om förskoleklassen på Skolverkets webbplats

Senast granskad:
Senast granskad: