Nytt nummer av tidskriften Utbildning & Lärande

Nu har nästa nummer av tidskriften Utbildning & Lärande publicerats. Detta är det andra numret som ges ut i Högskolan Dalarnas regi.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I detta nummer behandlas utbildningsverksamhet inom högskola, förskola och grundskolans tidigare år. Texterna problematiserar vetenskapliga förhållningssätt, verksamhetsförlagd undervisning, genus och skolprestation, läsning som bildning och slutligen kritikens (uteblivna) roll i förändrings­processer.

Hela numret av Utbildning & Lärande finns tillgängligt digitalt där du även kan läsa tidigare nummer av tidskriften.

 

Senast granskad:
Senast granskad: