Nytt högskoleprogram inom upplevelseproduktion i nära samarbete med besöksnäringen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inför hösten 2021 startar Högskolan Dalarna ett nytt högskoleprogram; Upplevelseproduktion – Friluftsliv, idrott och hälsa 180 högskolepoäng. Utbildningen är den enda i sitt slag på högskolenivå som ger en specialkompetens och möjlighet att välja egen inriktning.
man som paddlar på sjö

Programmet innehåller studier inom idrott- och hälsovetenskap, turismvetenskap, företagsekonomi och entreprenörskap. I utbildningen ingår även personalansvar och juridik samt media och kommunikation med fokus på både på intern och extern kommunikation. Under en termin finns även möjlighet till specialisering inom valfritt ämne.

Efter avslutad utbildning kan studenten arbeta med aktiviteter inom upplevelsesektorn som till exempel friluftsliv, hälsa och idrott i fjällen, vid havet, i staden eller på landet som egenföretagare eller anställd.

Tack vare ett nära samarbete med näringslivet utgår utbildningen från branschens behov

Utbildningen är uppbyggd i ett nära samarbete med näringslivet/branschen och kontakt med näringslivet förekommer under hela utbildningen i form av projektarbeten, gästföreläsningar etc. Vissa praktiska moment samt verksamhetsförlagda projekt sker i samarbete med en arbetsplats inom upplevelsebranschen. Då upplevelsebranschen är internationell kommer några av kurserna att vara på engelska och studenterna kan välja att genomföra en termin utomlands.   
 
– Den här utbildningen är helt rätt i tiden. Besöksnäringen är en framtidsbransch och intresset för besöksnäring och i synnerhet outdoorupplevelser är större än någonsin, säger Jonas Rosén, vd, Visit Dalarna som är en av utbildningens samverkanspartners.
 
Andra samverkanspartners är till exempel:

  • Thomas Ringsby, ordförande Idre Fjäll och Dalarnas Idrottsförbund
  • Tobias Hellman, expertkommentator i alpint , SVT
  • Andreas Larsson, platschef, Säfsen Ski resort
  • Tord Wiksten, OS-bronsmedaljör i skidskyttestafett.
  • Jonas Tholin, VD Indoor Wingsuit Stockholm

För mer information 

Upplevelseproduktion – Friluftsliv, idrott och hälsa 180 högskolepoäng

Senast granskad:
Senast granskad: