Nytt forskningsprojekt ska förbättra arbetsmiljön i hästnäringen

Ing-Marie Andersson och Alexis Rydell, forskare inom arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna, påbörjar i april ett nytt forskningsprojekt om arbetsmiljön i travstall och ridskolor.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forskningen ska fokusera på att öka arbetets attraktivitet och förbättra arbetsmiljön i hästnäringen, framförallt på ridskolor och i travstall. Målet är att tillsammans med hästnäringen utveckla metoder och verktyg för ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete.

– Det förväntade resultatet är att forskningen om arbetsmiljön ska bidra till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan inom yrkesgruppen och på sikt även ge förbättrad lönsamhet och produktivitet, berättar Alexis Rydell.

Bland annat ska forskarna genomföra en omfattande enkätundersökning.

För projektet har Ing-Marie Andersson och Alexis Rydell tillsammans med Cecilia Lindahl, RISE och Margareta Bendroth, Hushållningssällskapet Sjuhärad beviljats 2,5 miljoner kronor från Stiftelsen Hästforskning. Projektet startar den 2 april och beräknas pågå under tre år.

 

Senast granskad:
Senast granskad: