Nytt avtal om Korta vägen klart

Högskolan Dalarna har landat ett avtal om att återigen få driva arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen. Målgruppen är utrikesfödda akademiker i framförallt Dalarna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Studenter från en tidigare Korta vägen-utbildning samlade på Dalarna Science Park i Borlänge.
Studenter från en tidigare Korta vägen-utbildning samlade på Dalarna Science Park i Borlänge.

Korta vägen ska göra det lättare för utländska akademiker att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt får arbetsgivare möjlighet att ta vara på deltagarnas kompetenser. 

Högskolan Dalarna har sedan 2010 anordnat denna arbetsmarknadsutbildning i samarbete med Arbetsförmedlingen.  


- Resultaten har varit goda. Högskolan Dalarna ser mycket positivt på möjligheten att på detta sätt bidra till integration och kompetensförsörjning, säger Anette Timmerlid, mångfaldssamordnare och verksamhetsledare för Korta vägen på Högskolan Dalarna. 


Nu har Arbetsförmedlingen genomfört en ny upphandling eftersom den tidigare avtalstiden gick ut vid årsskiftet. Högskolan Dalarna lämnade ett anbud som ledde till ett nytt avtal. Avtalet kommer att gälla från och med 4 mars och två år framåt till att börja med. Möjlighet finns till två års förlängning därefter. 


Varje kurs är 26 veckor och hålls i Dalarna Science Park i Borlänge. För att få börja krävs anvisning av Arbetsförmedlingen. Kursen innehåller kartläggning, akademisk vägledning, akademisk svenska, yrkescoachning, arbetslivsorientering, jämställdhet och svensk arbetsmarknad, metodik, analysmetod och källkritik, yrkesspecifikt innehåll och praktik – APL. Målgruppen är utrikesfödda akademiker i framförallt Dalarna. 

Här kan du läsa mer om Korta vägen och nästa informationsmöte

Kontakta verksamhetsledare

Senast granskad:
Senast granskad: