Nyblivna akademiker hjälper företag att effektivisera sig

I ett EU-finansierat projekt får nyutexaminerade studenter möjlighet att snabbt komma ut på arbetsmarknaden genom att under två år arbeta med ett utvecklingsprojekt med ett företag i regionen. Den 18 september fick akademikerna själva berätta vad de jobbar med under den så kallade KTP-dagen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Projektet går under namnet Knowledge Transfer Partnership (KTP) och är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och en lång rad små och medelstora företag i regionen. Den nyutbildade får marknadsmässig lön där företaget betalar hälften av personalkostnaden och resterande betalas av EU-medel. Under tiden medverkar Högskolan med kvalificerade handledare.

– På så sätt stärker vi kopplingen mellan akademi och näringsliv. Det har fungerat enormt bra och ett bra led i att möta utmaningarna med kompetensförsörjningen i regionen, säger projektledaren Johan Kostela, vid Högskolan Dalarna.

Halvvägs in i projektet

Nu har projektet passerat halvtid, vilket uppmärksammades med en så kallad KTP-dag på Campus Falun den 18 september. Under dagen fick de nyblivna akademikerna och projektledarna presentera sina arbeten och den nytta de har varit för företagen där de har varit placerade.

Nina Gimström och Ia Guttenkunst var två av projektledarna som under eftermiddagen presenterade sina arbeten. De har arbetat som projektledare vid samma koncern men i var sitt företag, Alu Partner AB och Edsbyporten AB i Edsbyn.

 – Vi har fått arbeta med resultatorienterad målstyrning och förbättringsarbeten på både strategisk, taktisk och operativ nivå, säger Ia Guttenkunst.

Projekt som gör nytta på riktigt

Listan över arbetsuppgifter som de båda projektledarna presenterade var diger, minst sagt, och omfattade bland annat brandskyddsarbete, teknisk dokumentation, processutveckling med mera.

– En av de saker jag har specialiserat mig på vid Alu Partner AB är att få företaget att arbeta enligt effektiviseringsprincipen LEAN, för att åstadkomma ständiga förbättringar. Det spännande och roligt att arbeta på ett företag där man känner att man tillför något nytt. De har inte anställt akademiker tidigare, säger Nina Gimström.

Eftermiddagen fortsatte med presentationer av projektledare från flera företag, bland annat Viktor Hases som har arbetat på faluföretaget Invent, Elin Hedman Eriksson vid Dalafrakt. Projektledaren Erik Arén, som har arbetat vid skogsteknikföretaget JPS Teknik AB, var upptagen med den pågående militärövningen Aurora och deltog via en förinspelad powerpoint. 

– Jag är mycket glad över att kunna presentera så många gedigna arbeten av alla före detta studenter och vad de har åstadkommit för regionens företag hittills, summerar KTP:s verksamhetsledare Per Edén

Senast granskad:
Senast granskad: