Nya tankesätt möjliggjorde fysisk undervisning

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Höstterminen på landets lärosäten ser inte ut som vanligt av förklarliga anledningar. Många har valt att bedriva undervisning som vanligtvis sker på campus via nätet och andra har valt en mix mellan campus- och nätbaserad undervisning. Mediehuset på Högskolan Dalarna valde att förlägga sin undervisning helt till campus även om online-momenten nu är betydligt fler än normalt.

- Utbildningarna vi erbjuder är av praktisk natur vilket gjorde att vi såg det omöjligt att bedriva dem nätbaserat, igen, så som vi tvingades göra i våras, säger Per-Erik Eriksson, avdelningschef för avdelningen Medier.

Ett exempel på ett utbildningsmoment är kamera-workshops där studenterna helt enkelt ska lära sig förstå och hantera sin utrustning. Dessa workshops innebär i många fall att grupper av studenter samlas tätt intill varandra vilket i en tid av pandemi förstås inte är att rekommendera. Den här delen av undervisningen sågs tidigt som en risk i att kunna bedriva som säker undervisning och en lösning var nödvändig att hitta.

- En lärare vid Mediehuset kom då med idén att vi kunde ställa upp ett rymligt tält utomhus att bedriva workshops i, säger Per-Erik.

Idén blev verklighet och det hyrdes in tält som ställdes upp på gården. Det visade sig snabbt att tältet går utmärkt att bedriva kamera-workshops i då det är en fördel att ha nära till utomhusljus när studenter lär känna hur kameran jobbar mot olika ljustemperaturer.

- Sätter vi upp led-ljuskällor inne i tältet kan vi dessutom efterlikna inomhusbelysning, då kan vi jobba mot blandljus, vilket är en bra utmaning, menar Per-Erik.

Mediestudenter i tält
Karoline Björk, Erika Iljero och Guy De Marothy i ett workshop-tält

Vid filminspelning och ljudinspelning följs tydliga Covid-19 rekommendationer. Ett exempel är att studenterna vid dessa tillfällen kan komma behöva ha munskydd. Som exempel ger Pelle att vid en professionell filminspelning behöver B-foto och A-foto stå väldigt nära och då är munskydd ett krav.

- Valet av munskydd var en fråga i sig då det finns en uppsjö billiga varianter som troligtvis inte fungerar korrekt eller saknar CE-märkning. Vi valde att satsa egna medel på att införskaffa CE-märkta munskydd märkta med skyddsklass 2 eller 3. Dessa är personliga och studenterna ansvarar för att hålla fast vid dessa under minst 10 veckor alternativt fram till att direktiven förändras, säger Per-Erik.

All utrustning desinficeras hela tiden och för att utrustningen inte ska delas mellan alla så har även den delas upp gruppvis där en grupp ansvarar för sitt under kursperioden. Utrustning förvaras i de låsta skåp som tidigare användes av Försvarsmakten.

För att undvika att det bildas folksamlingar inne i lokalerna har praktiska lösningar för att leda personer i vissa riktningar genomförts. Bra flöden som i största möjliga mån hindrar studenter att tvingas mötas i t.ex. en trång korridor, har varit en nyckelstrategi. Alla nödutgångar är förstås fortfarande fullt användbara, precis som vanligt, och access till lokalerna fungerar också som innan.

Trots att det såg mörkt ut under våren samtidigt som osäkerheten var stor om det ens skulle gå att bedriva en fysisk undervisning under höstterminen så har Mediehuset på Högskolan Dalarna genom nya tankesätt och ett stort mått av lösningsorientering sett till att det faktiskt blev möjligt.

Studenter som filmar


- Studenterna visar god förståelse för situationen men visst finns det ett visst missnöje över att mediehuset upplevs som lite folktomt och att det normalt så livliga studentlivet är lite på sparlåga, säger Per-Erik Eriksson.

Senast granskad:
Senast granskad: