Ny språkvetenskapsutbildning startar till hösten

Applied English Linguistics heter det nya programmet inom Högskolan Dalarnas språkvetenskapliga utbildningar. Det är ett ettårigt magisterprogram som går att läsa på både hel- och halvfart och som dessutom går att läsa både på nätbaserat och på campus.
Annelie Ädel och Jonathan White
Annelie Ädel och Jonathan White är nu klara med förberedelserna för programmet Applied English Linguistics. Till hösten startar det och de hoppas på stort intresse för detta ämne som de anser ligger helt rätt i tiden.

- Vi har seminarier och föreläsningar för våra studenter på plats här på Högskolan Dalarna, samtidigt som de sänds ut i realtid för studenter som kan befinna sig var som helst i världen, säger Annelie Ädel som är professor i engelska vid Högskolan Dalarna.

Hon och kollegan Jonathan White är två av de personer som de senaste åren har arbetat med att få till stånd Applied English Linguistics. Ett ämne som de anser ligger helt rätt i tiden.

- Språklig kommunikation blir allt viktigare för varje dag. Det gäller de flesta samhällsområden, som affärsliv, politik, yrkesliv och turism. Att språk är makt är ju något som med all önskvärd tydlighet också har visat sig i politiska landskapet runt om i världen. Till syvende och sist är kunskap om språktillämpning en demokratifråga, säger Annelie Ädel.

Språket varierar beroende på situation

Tillämpad engelsk språkvetenskap, som namnet på kursen kan översättas till, är kunskapen om hur engelskan tillämpas i olika sammanhang och vid olika tillfällen.

- Vi tillämpar språket på olika vis och i olika medium. Vi använder språket på ett sätt inom affärsvärlden, på ett annat sätt i datorstödd kommunikation som e-post och chatt, ytterligare ett sätt när man håller politiska tal, och så vidare. Det finns massor av olika situationer där engelskan tillämpas och alla har sina egenheter. Kunskapen om detta är viktigt för att förstå hur kommunikationen fungerar.

Att just engelskans tillämpning är extra intressant att studera beror på den dominans som språket har kommit att få i världen. Något som inte ser ut att mattas av.

- Just engelskan har blivit ett lingua franca som används av icke modersmålstalande människor över hela världen vid kommunikation. Även mellan två eller flera parter däringen har engelska som modersmål.

Utbildningen kräver att man tidigare har läst engeska på högskolenivå och uppnått en kandidatexamen. Man erhåller en magisterexamen efter kursen och därför ingår ett fördjupningsarbete där studenterna väljer ett område inom tillämpad lingvistik att studera närmare.

- Vi vänder oss till alla som är intresserade av att fördjupa sig inom engelsk lingvistik. Det kan handla om lärare som vill få ytterligare ämneskunskaper eller forskare som vill studera ett specifikt fenomen inom språket, säger Jonathan White.

Efterfrågad kunskap

Men en fördjupad kunskap inom tillämpad språkvetenskap kan leda till att man blir attraktiv på arbetsmarknaden även inom andra områden.

- Arbetsplatser har i dag ett växande behov av att kommunikationen sker på så smidigt och användbart sätt som möjligt. För myndigheter och organisationer kan det vara en fråga om tydlighet och för näringslivet kan det vara en lönsamhetsfråga, säger Annelie Ädel.

Möjligheten att ansöka till denna utbildning, såväl som till alla högskoleutbildningar, öppnar den 15 mars och håller öppet till den 18 april 2017.

- Vi hoppas på många sökande och välkomnar studenter, både de som vill läsa här fysiskt och de som läser nätbaserat, säger Jonathan White.

Text och bild: Henrik Sjögren

Annelie Ädel är professor i engelska vid Högskolan Dalarna. Hon har tidigare bland annat forskat om universitetsstudenters skrivande och hur man använder datorer i sin kommunikation.

Jonathan White är docent i engelska och lektor vid Högskolan Dalarna. Han leder för närvarande ett forskningsprojekt om hur språket förändras och förenklas över internet.