Ny professor vid Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna välkomnar Peter Hultén som är professor i företagsekonomi och tillika ny ämnesföreträdare för ämnet företagsekonomi.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Peter kommer närmast från Umeå universitet och har en bred forskningsbakgrund som inkluderar publikationer inom B2B-marknadsföring, konsumentmarknadsföring, internationell krishantering, entreprenörskap och pedagogisk forskning.

För närvarande arbetar Peter med att initiera ett forskningsprojekt som handlar om ”Team Creativity”. Tillsammans med kollegor är han också på gång att inleda ett forskningsprojekt som handlar om distansarbete, ledarskap och arbetsmiljö i kunskapsintensiva organisationer.

 

Peter Hultén
Professor företagsekonomi
Senast granskad:
Senast granskad: