Ny professor i religionsvetenskap: ”Film är ett kraftfullt sätt att reflektera om samhällsfenomen”

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna har befordrat Tomas Axelson till professor i religionsvetenskap. Tomas kommer med sitt engagemang för frågor om människors religionstillhörighet att bidra med kunskaper om världsbilder och mångfald – ofta med hjälp av filmen som verktyg för diskussion och reflektion.

– Att bli befordrad betyder ett stort erkännande för ett långt och varierat arbete inom akademin. Som akademiker är jag nu på allvar senior i min roll och det är något som känns väldigt bra. Jag märker att också personer utanför akademin har en egen förståelse av professorstiteln och många tycker att det är något stort och betydelsefullt. Både släktingar och vänner har visat uppskattning och gratulerat mig, säger Tomas Axelson, professor i religionskunskap vid Högskolan Dalarna.  

– Sen märker jag att det är bra för Högskolan Dalarna och religionsämnet när jag är runt bland kollegor i Sverige. Professorstiteln skapar respekt för ämnesmiljön och lärosätet och vi blir tagna på allvar som intressanta samarbetspartner på nationell nivå.

Forskning om religionstillhörighet och världsbilder i ett interkulturellt Sverige

Tomas växte upp i Uppsala och hamnade i 30-årsåldern i Dalarna under början av 1990-talet. Han började med att arbeta inom kyrkans värld några år innan han under en period undervisade på Fornby folkhögskola. År 1995 rekryterades Tomas till Högskolan Dalarna för att undervisa i religionsvetenskap. Under resans gång har han arbetat inom humanioraämnena, men även varit med och utvecklat medieutbildningarna på Mediehuset i Falun. Tomas doktorerade mellan 2001–2008 på halvtid och ägnade sin tid åt att forska inom film och livsåskådning.  

– Tiden jag doktorerade under åtta år var lång och krävde stor självdisciplin. Det var en väldigt rolig tid och jag fick ägna mig åt något jag är genuint nyfiken på, nämligen film och livsåskådning. Min avhandling blev faktiskt en pionjärinsats och är nedladdad mer än 5 000 gånger. Jag har sett en hel del studentuppsatser och examensarbeten som jobbat med mina analysmodeller och tillvägagångssätt och som fortsatt utveckla kunskapsfältet. Det är riktigt tillfredsställande.

Vad motiverar dig som forskare? 

– Främst är det min nyfikenhet på människors förmåga att tänka, känna och formulera sig om sin tillvaro. Som religionsvetare blir det som en belöning i sig att intervjua och samla in synpunkter från människor av kött och blod om hur de mer eller mindre sammanhängande och medvetet får ihop sin egen världsbild och livet de lever. De får inte alltid ihop det, och inte jag heller, eftersom vi är motsägelsefulla som människor. Människors röster är alltid spännande.

Vilken forskning kommer du att fokusera på? 

– Just nu arbetar jag med olika människors religionstillhörighet och världsbilder i det interkulturella Sverige, präglat av pluralism och mångfald. Jag har precis fått en artikel publicerad i en engelsk tidskrift om en filmregissör med schweizisk-irakisk bakgrund och hans film om att leva med muslimsk bakgrund i ett sekulariserat Europa.

– Utöver detta skriver jag även ett bokkapitel i en kommande antologi som handlar om filmer som skildrar alternativa sätt att vara muslim på än det ganska stereotypa och islamfientliga sättet, som ofta är fallet. Bland annat fångar jag upp svensk-egyptiern Tarik Salehs fantastiska film ”Boy from heaven” från 2022 och fördjupar mig i en av filmens centrala scener, tillsammans med andra filmer.

De som läser religion på grundnivå möter Tomas forskning om hur människor skapar mening i vardagslivet med hjälp av medier, till exempel genom forskningen han bedrivit om filmen Avatar och dess påverkan på vissa individer. På avancerad nivå kan deltagarna i kursen Religion and Violence in Contemporary Society bland annat få läsa och reflektera över hur militant jihadism behandlas och förstås genom filmiska skildringar.

– Filmberättelser är ett kraftfullt sätt att reflektera engagerat om komplicerade samhällsfenomen och denna forskning möter dessa studenter. Religion, islam, sekularitet, individuella rättigheter och internationell politik är i dag laddade saker och behöver problematiseras på ett informerat och kritiskt sätt. Jag tror mycket på den öppna diskussionen där man kan vara kraftigt oenig i sak, men samtidigt respektera varandra – ”Disagreeing well together”. En övning i demokrati och akademisk tankefrihet som jag ser som ett överordnat värde i vår högre utbildning och som jag hoppas bidra med i min forskargärning.

Tomas Axelson befordrades till professor i religionsvetenskap i november 2021 och installeras i samband med akademisk högtid, tillsammans med andra medarbetare, som har blivit befordrade under perioden 1 januari 2021–31 oktober 2022.

Föreläsningar med nya professorer 23 mars 

Tomas Axelson är en av sju nya professorer som delar med sig av sina erfarenheter och sin forskning vid öppna föreläsningar i biblioteket på Campus Falun den 23 mars. Tomas Axelson håller sin föreläsning "Livsåskådning, film och kulturell mångfald – sätt att se på världen" klockan 09.00.

Kontakt
Tomas Axelson
Professor religionsvetenskap
Senast granskad:
Senast granskad: