Ny licentiatuppsats om dataproblematik inom företagsforskningen

Åsa Grek har nyligen försvarat sin licentiatuppsats om dataproblematiken inom företagsforskningen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Åsa Grek är doktorand i mikrodataanalys och forskar om dataproblematik inom företagsforskningen. Hennes forskning handlar om att lyfta problematiken som finns vid användandet av kvantitativ data. Åsa Grek anser att det inom den kvantitativa företagsekonomiska forskningen kan behövas en större diskussion om dataproblem och hur variabler som ingår i en studie ska väljas.

Licentiatsuppsatsen består av tre artiklar. I den första artikeln diskuterar Åsa Grek vad som händer med studier och resultat när datamängden inte är tillräcklig.

– ­ Resultaten kan då mycket väl bero på företagen som var med i studien. Om fler företag deltagit så kanske resultatet hade blivit ett annat, förklarar Åsa Grek. 

I den andra artikeln tittar hon på vilken information som krävs för att justera enkätdata för bortfall.

– ­ Genom att använda mig av formler baserade på matematik och statistik kan jag justera enkätdata och beräkna med stor träffsäkerhet vad företag skulle ha svarat på en viss enkätfråga genom att använda mig av information som jag sedan innan vet om företaget, säger Åsa Grek. 

I den tredje artikeln används flera metoder för att välja vilken tänkbar variabel som påverkar en ordinalfördelad variabel. En ordinalfördelad variabel är en variabel som kan delas in i flera kategorier eller svar. Variabeln kan enbart kodas som hela tal till exempel inget, lite, mellan och mycket, som kan kodas som 1, 2, 3, 4.

Efter detta kommer Åsa Grek att fortsätta arbeta mot en doktorsavhandling.

– ­ Jag kommer framöver att försöka studera vilka företag det är som svarar på enkäter och hur "korrekt" de svarar på frågorna, säger Åsa Grek.

Åsa Grek försvarade framgångsrikt sin licentiatuppsats “Nonresponse issues when analysing business survey data” den 16 november.

Länk till licentiatuppsatsen.

 

För mer information, kontakta
Doktorand nationalekonomi
Senast granskad:
Senast granskad: