Ny licentiat inom mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna

I dag, torsdagen den 13 oktober, var det dags för ytterligare en opponering inom mikrodataanalys, ett område där Högskolan Dalarna har egen forskningsutbildning.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Denna gång handlade det om i vilken grad klassrummets fysiska miljö påverkar undervisningen, där forskaren Magnus Fahlström har skrivit licentiatuppsatsen The Physical Classroom Environment – roles, conceptions, and preferences. Han kommer omedelbart efter sin licentiatexamen att påbörja sina doktorandstudier i samma ämne.

- Det har varit lätt att argumentera för relevansen i min forskning och den praktiska nytta den kan få. Skolan och undervisningen är i dag satt under hård press då det råder stor lärarbrist och elevkullarna ökar, säger Magnus Fahlström.

Hans forskning handlar om elevers inlärningsmiljö och lärares arbetsmiljö. Utgångspunkten är att den fysiska miljön inte alltid är den optimala för en bra lärsituation.

- Klassrum är ibland trånga och bullriga och detta leder till försämrat lärare. Syftet med min forskning är att tydliggöra en metodik för att angripa problemet och jag har tagit hänsyn till lärarnas egna synpunkter och preferenser om vad som är en bra inlärningsmiljö.

Angeläget forskningsområde

Magnus Fahlström anser att dagens gängse skolmiljö har stora brister i den fysiska miljön och det är angeläget att problemet synliggörs. I arbetet har han intervjuat lärare om deras uppfattningar om den fysiska miljöns betydelse. Därefter har han genomfört en experimentell undersökning.

- Jag har konstruerat fiktiva klassrum där lärarna har fått bedöma studiesituationen. Utifrån dessa resultat har jag dragit slutsatser om hur den fysiska miljön påverkar inlärningen.

Examinationen ägde rum på Tenoren i Borlänge där ett trettiotal personer hade samlats för att ta del av opponeringen. På eftermiddagen godkändes hans uppsats för licentiatexamen och Magnus Fahlström kände sig lättad.

- Det är alltid skönt att komma i mål med ett långt projekt. Nu tänker jag omedelbart fortsätta mina studier som doktorand för att så småningom disputera i detta ämne, säger Magnus Fahlström.

Text och foto: Henrik Sjögren

Senast granskad:
Senast granskad: