Ny högskoleutbildning IT-säkerhet och mjukvarutestning 180 hp

Datarelaterade tillämpningar har under de senaste årtiondena vuxit snabbt i områden som e-handel, Business Intelligence (BI) och automation.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

-  De utmaningar vi ställs inför idag, ställer inte bara krav på traditionella färdigheter inom programutveckling, datakommunikation och systemförvaltning, utan dessutom kunskaper i IT-säkerhet, förmåga till att säkerställa mjukvaruintegritet innan leverans av mjukvaror, och hantering av storskaliga databaser och informationsanalys, säger Tomas Kvist, universitetsadjunkt i datateknik vid Högskolan Dalarna.

Från och med hösten 2017 erbjuder Högskolan Dalarna IT-säkerhet och mjukvarutestning 180 högskolepoäng för att möta detta behov. Utbildningen ger ett flertal internationella perspektiv och förmedlar metoder och tekniker som är globalt tillämpbara. Undervisningen bygger på aktuella och kända metoder och tillvägagångssätt.  

- IT-säkerhet och mjukvarutestningsprogrammet är utformat för att möta nuvarande och framtida behov av kunnig personal inom områdena IT-säkerhet och mjukvarutestning. Grunden utgörs av ett antal traditionella datavetenskapliga kurser, såsom programmering, databaser och datakommunikation, avslutar Tomas.

Programmet ligger centralt i en av Högskolan Dalarnas forskningsprofiler – Mikrodata och komplexa system. Här studeras hur digitalisering, automatisering och stora datamängder kan påverka samhället i framtiden.

-  Programmet drar nytta av våra spännande forskningsaktiviteter och kunskapsbildning i profilen. Studenter kan också välja att studera vidare till masternivå om de vill, säger Mark Dougherty, professor i Datateknik.

Senast granskad:
Senast granskad: