Ny högskolestyrelse utsedd

Regering har nyligen fattat beslut om förordnande av ledamöter i Högskolan Dalarnas styrelse för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2023.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolestyrelsen har det övergripande ansvaret för hela verksamheten vid Högskolan Dalarna. Styrelsen består av lärarrepresentanter och studenter, samt representanter från övriga samhället.

Följande externa ledamöter har utsetts:

Petter Aasen, professor

Thommy Backner, verkställande direktör

Christina Bellander, konsult (ordförande)

Mia Eriksson, plats- och produktionschef

Marie Granlund, F. riksdagsledamot

Johannes Hylander, kommunikationsrådgivare

Joakim Malmström, överintendent

Karin Ringsby, verkställande direktör

Senast granskad:
Senast granskad: