Ny högskolestyrelse utsedd

Regering har nyligen fattat beslut om förordnande av ledamöter i Högskolan Dalarnas styrelse för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2023.

Högskolestyrelsen har det övergripande ansvaret för hela verksamheten vid Högskolan Dalarna. Styrelsen består av lärarrepresentanter och studenter, samt representanter från övriga samhället.

Följande externa ledamöter har utsetts:

Petter Aasen, professor

Thommy Backner, verkställande direktör

Christina Bellander, konsult (ordförande)

Mia Eriksson, plats- och produktionschef

Marie Granlund, F. riksdagsledamot

Johannes Hylander, kommunikationsrådgivare

Joakim Malmström, överintendent

Karin Ringsby, verkställande direktör