Ny högskolestyrelse utsedd

Regeringen har i dag fattat beslut om ordförande och andra externa ledamöter i Högskolan Dalarnas styrelse för perioden 1 maj 2017 – 30 april 2020. Till ordförande förordas Christina Bellander.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

– Högskolesektorn är en central del av vårt samhällsbygge. För att Sverige ska ha ansvarsfulla universitet och högskolor som håller en internationellt sett hög kvalitet är en förutsättning att styrelserna består av kompetenta och ansvarsfulla personer. Jag vill önska samtliga ledamöter lycka till med sina uppdrag, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning i pressmeddelande från utbildningsdepartementet. 

Följande externa ledamöter har utsetts: 

Platschefen Thomas H Andersson 

Mats Bayard, Verkställande direktören 

Christina Bellander, Konsult

Taina Bäckström, Avdelningschef

Johannes Hylander, Kommunikationsrådgivare

Ulrika Liljeberg, Kommunalråd

Karin Ringsby, Egenföretagare

Jörgen Tholin, Universitetsdirektör

Senast granskad:
Senast granskad: