Ny hedersdoktor samt alumn- och samverkanspristagare vid Högskolan Dalarna utsedda

I samband med akademisk högtid som anordnas vartannat år promoverar Högskolan Dalarna hedersdoktorer och delar ut alumn- och samverkanspris.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Till hedersdoktor 2019 har högskolan utsett Tara Kandpal. Högskolans alumnpris tilldelas Cia Embretsen och samverkanspris tilldelas Bosse Lilja, Industriella Utvecklingscentra Dalarna (IUC) samt Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD).

Hedersdoktor Tara Kandpal

Att utnämnas till hedersdoktor vid Högskolan Dalarna är ett bevis på uppskattning. Utmärkelsen tilldelas till den som har anknytning till högskolan och genom framstående professionella insatser bidragit till utveckling och förnyelse i Högskolan Dalarnas verksamhet.

Motivering hedersdoktor: Tara Kandpal har deltagit i undervisning i masterprogrammet i solenergiteknik under många år och också under sina vistelser vid Högskolan Dalarna medverkat i ämnet energiteknik och med andra uppdrag. Han gjorde grundarbetet i en översikt över liknande utbildningar i världen inför startandet av Högskolan Dalarnas tvååriga masterutbildning i solteknik. Han deltog också i diskussionerna om utformandet av programmet. Tara har varit mycket populär som lärare på de kurser han gett för våra internationella studenter. Han är en god pedagog och mycket engagerad i studenterna. Han har också ett internationellt perspektiv på solenergiteknik grundat i möjligheter och utmaningar i utvecklingsländer som komplement till andra lärare från Europa.

Alumnpristagare Cia Embretsen

Alumnpriset delas ut till en före detta student som använder sina kunskaper från Högskolan Dalarna för att skapa ett gott samhälle. Studenten är en god förebild för andra studenter och en god ambassadör för Högskolan Dalarna

Motivering alumpris: Cia Embretsen har genom sitt arbete och sin utbildning visat att kunskap gör skillnad. Cia har utbildning från Högskolan Dalarna både inom manusskrivande för film och TV samt idrottstränarutbildning. Denna kunskap har hon använt för att skapa ett gott samhälle så att nyanlända ska känna sig välkomna och bli en del av samhället och gemenskapen.  En del är hennes engagemang med det välkända Somaliska bandylaget där Cia bland annat undervisade deltagarna i skridskoåkning och som gav upphov till att första somaliska bandylag någonsin anmäldes till VM i bandy. En annan del är projektet ”Öppna ditt hem” där nyanlända erbjuds boende av och tillsammans med privatpersoner boende i Falun.

Samverkanspristagare Bosse Lilja, Industriella Utvecklingscentra Dalarna (IUC) och Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD)

Samverkanspris delas ut till en extern samverkanspartner och till en medarbetare eller verksamhet vid Högskolan, som i praktisk handling har gjort insatser för att utveckla samverkan mellan Högskolan Dalarna och näringsliv, offentlig sektor eller andra aktörer i Dalarna, Sverige eller övriga världen.

Motivering samverkanspriset Bosse Lilja, Industriellt Utvecklingscentra Dalarna (IUC): Bosse Lilja har, i sin roll som VD på Industriella Utvecklingscentra Dalarna (IUC), tagit ett stort ansvar för att utveckla samverkan med Högskolan Dalarna. Under ett flertal år har Bosse på ett påtagligt sätt medverkat till att skapa långsiktiga relationer mellan Högskolan Dalarna och regionens näringsliv. Bosse Lilja har fungerat som en mycket värdefull gränsgångare mellan akademi och näringsliv och har, med sin gedigna kompetens och erfarenhet, aktivt bidragit till utveckling av olika former av samskapande mellan Högskolan Dalarna och näringslivet.

Motivering samverkanspriset Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD): Genom Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) har skolhuvudmännen i Dalarna tillsammans med Högskolan Dalarna gemensamt utvecklat en framgångsrik samverkan som främjat utveckling av såväl lärarutbildning som forskning inom det pedagogiska området. Med hjälp av ett tydligt utvecklingsfokus och förhållningssätt som tillvaratar respektive parts erfarenheter och kompetenser, har PUD skapat en hållbar samverkansform som inte bara skapat stort mervärde för Högskolan Dalarna och skolhuvudmännen i Dalarna utan som också erhållit stort nationellt intresse.

Promovering av hedersdoktor och prisutdelning sker 15 mars vid den akademiska högtiden då högskolan även uppmärksammar de professorer, docenter, doktorer och lektorer som utsetts under föregående och innevarande år.

Senast granskad:
Senast granskad: