Gästprofessor imponerad över forskningsintresset bland språkvetarna

Högskolan Dalarnas gästprofessor Jan-Ola Östman, som arbetat på Helsingfors Universitet, sammanfattar höstens inhopp positivt.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Jan-Ola Östman, professor i bland annat Nordiska språk.
Jan-Ola Östman, professor i bland annat Nordiska språk.

– Jag ser ju att det finns en oerhörd potential och ett stort intresse bland språkvetarna vid högskolan att forska och att göra satsningar tillsammans med forskare i andra discipliner, säger Jan-Ola Östman, professor i bland annat Nordiska språk. 

Jan-Ola Östman är från Österbotten i Finland och gick i pension från sin professur i nordiska språk (med inriktning på dialektologi) för två år sedan. Under hösten har han hoppat in som gästprofessor vid Högskolan Dalarna. 

Hur kom det sig att du knöts till just oss?

– Professor Catharina Nyström Höög fick höra att jag och familjen nyligen flyttat från Finland till Sverige, till Uppsala. Jag hade samarbetat med henne i ett projekt om engelska lånord i de nordiska språken i början av 2000-talet och vi har också i andra avseenden flera gemensamma forskningsområden och intressen. Jag blev så ombedd att fungera som gästande seniorprofessor vid Högskolan Dalarna, delta i seminarier, hålla några föreläsningar, och förhoppningsvis skapa ett gemensamt projekt bland språklärarna och språkforskarna vid högskolan, säger Jan-Ola Östman, professor i bland annat Nordiska språk.

Senast granskad:
Senast granskad: