Ny forskning: Judoinspirerat träningsprogram kan förebygga fallolyckor och minska fallskador på jobbet

Programmet är utvecklat av en expertgrupp inom Svenska Judoförbundet. Det har kvalitetssäkrats av Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap med inriktning på idrottsfysiologi på Högskolan Dalarna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forskningen visar att träningsprogrammet gör skillnad.

– Det är inget snack om saken. Resultatet är starkt och entydigt och pekar åt samma håll. Det är ganska ovanligt i forskningssammanhang, speciellt när man gör studier med människor. Det brukar alltid vara en del av resultaten som sticker iväg åt ett annat håll, men inte i den här studien, säger Michail Tonkonogi.

Resultaten från studien visar att träningsprogrammet är en effektiv träningsform för att förebygga risken för fallolyckor och dess skadliga konsekvenser. Studien visade att träningen gav ökad styrka, balans, tilltro till den egna förmågan att inte falla samt gav bättre fallteknik. Efter 10 veckor klarade deltagarna bland annat att falla bakåt från stående med korrekt fallteknik.

– Vår forskning visar att fallträningsprogrammet signifikant har förbättrat fallkompetensen hos deltagarna i studien, vilket innebär minskad skaderisk vid ett eventuellt framtida fall, säger Michail Tonkonogi.

Till pressmeddelandet

Till publicerad forskningsartikel

 

Senast granskad:
Senast granskad: