Ny forskarskola för lärare

Pedagogiskt utvecklingscentrum i Dalarna (PUD) vid Högskolan Dalarna har i samarbete med Umeå universitet startat en forskarskola. Temat är "Värdegrund, mångfald och religion".

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fem lärare med anställning hos de samverkande skolhuvudmännen har antagits till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete. Utbildningen har licentiatexamen som slutmål, och eftersom den bedrivs på halvfart, kommer den att pågå i fyra år. Huvuddelen av utbildningen kommer att genomföras vid Högskolan Dalarna, där doktoranderna har sina arbetsplatser.

Professor Daniel Lindmark vid Umeå universitet fungerar som forskarskolans koordinator vid institutionen för idé- och samhällsstudiers. Han understryker att verksamheten bygger på långtgående samarbete mellan de två lärosätena:

– Det gäller allt från ledning och kursutveckling till undervisning och handledning. Även om Högskolan Dalarna inte har egna forskarutbildningsrättigheter, har man en mycket hög kompetens inom det aktuella området.

Den nya forskarskolan bygger på positiva erfarenheter av tidigare samarbete inom forskarskolan Historiska medier.

– Det är mycket roligt att vi kan fortsätta samarbetet, säger professor Monika Vinterek vid Högskolan Dalarna i ett pressmeddelande från Umeå universitet. Institutionen för idé- och samhällsstudier har en välfungerande forskarutbildning och en vilja att hitta konstruktiva lösningar. Det gör samarbetet smidigt.

Se pressmeddelande: "Ny forskarskola för lärare"

Senast granskad:
Senast granskad: