Vikten av internationalisering lyfts i ny bok

Boken, Internationalisering av högre utbildning - vad hur och varför, bjuder på en tidsresa när det gäller internationalisering på universitet. Författare är Jonas Stier, Högskolan Dalarna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Jonas Stier med sin nya bok Internationalisering av högre utbildning - vad hur och varför.
Jonas Stier med sin nya bok Internationalisering av högre utbildning - vad hur och varför.

Boken beskriver varför högskolor och universitet arbetar med internationalisering, vad detta arbete innebär och hur det konkret kan och bör ta sig uttryck.

– Boken bygger på 25 års erfarenhet som lärare, forskare och som ansvarig för internationaliseringsfrågor på tre lärosäten säger Jonas Stier, professor i interkulturella studier.

Enligt Jonas Stier så är det viktigaste budskapet att internationaliseringen av högre utbildningen är en gammal idé, som är lika aktuell idag och att det innebär ett kvalitetsmått för utbildningar. Men det innebär också andra saker. 

–  Det är också ett sätt för studenter att utveckla sin interkulturella kompetens. Om man verkligen vill internationalisera verksamheten måste man gå från snyggt paketerad retorik till konkret praktik och handling, är ett annat budskap, säger Jonas Stier.

Internationalisering av högre utbildning riktar sig till undervisande, forskande och administrativ personal vid svenska lärosäten, men även studenter och andra med ett intresse för internationella och interkulturella frågor. 

 

Senast granskad:
Senast granskad: