Ny bok om omsorg i en förskola på vetenskaplig grund

Jonas Stier, professor vid Högskolan Dalarna, är medförfattare till den nya boken ”Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund” som i dagarna kom från tryck.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Omsorg är grundläggande i förskolans pedagogik och en viktig sida av alla mänskliga relationer. Enligt läroplanen ska den prägla verksamheten, och barn i förskolan ska erbjudas en trygg omsorg. Omsorg är också en viktig del i kunskapsrepertoaren hos de som arbetar i förskolan, en kunskap som ofta förblir "tyst" och svår att dela och utveckla utan ett gemensamt språk för det man gör.

- Den svenska förskolan blir allt mer mångkulturell och det finns därför såväl krav från samhället i stort som önskemål från förskolepersonalen om att verksamheten ska präglas av ett interkulturella förhållningssätt, säger Jonas Stier. Mitt kapitel i boken visar på bredden och det stora värdet med interkulturella studier vid Högskolan Dalarna.

I boken utforskas omsorg i förskolan som fenomen och begrepp ur olika perspektiv. Här ger författarna både nya kunskaper och ett bidrag till förskolans professionella språk för arbete med omsorg.

Boken som vänder sig både till studerande på förskollärarutbildningar och till verksamma pedagoger i förskolan är författad av Bim Riddersporre, Barbro Bruce, Charlotte Pegetti, Annika Åkerblom, Eva Johansson, Hugo Lagercrantz, Sven Persson, Christian Eidevald, Fanny Jonsdottir, Caroline Ljungberg, Gunilla Halldén, Mie Josefson, Jutta Balldin, Birthe Hagström, Ann-Hege Lorvik Waterhouse, Jonas Aspelin, Lars H Gustafsson, Jonas Stier.

Senast granskad:
Senast granskad: