Ny avhandling om rostfria stål

Nian Zhou försvarade den 23 november sin avhandling om ytintegritet och korrosionsbeteende efter kontrollerad slipning.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Rostfria stål används ofta när det behövs ett material som har de mekaniska egenskaperna som stål har men som även är mycket korrosionsbeständig. I denna avhandling har Nian Zhou studerat ytintegritet och korrosionsbeteende efter kontrollerad slipning.

Slipning är en metod som ofta används vid produktion av rostfria stålprodukter. Slipningen ger varierande ytegenskaper som påverkar stålets korrosionsresistens och livslängd.

– Jag har studerat slipparametrar som kornstorlek, maskinkraft och användning av skärvätska för olika typer av stål, säger Nian Zhou. 

Nian Zhou hittade flera skador i stålets yta i form av till exempel djupa spår, utsmetningar, flisor och hack som påverkade korrosionsbeteendet.

– Mina studier kommer att kunna ge vägledning vid val av lämpliga sorter av rostfria stål och slipparametrar; och kan även vara till hjälp att förstå skadeorsaken hos rostfria stålkomponenter, förklarar Nian Zhou.  

Nian Zhou försvarade framgångsrikt sin avhandling "Surface integrity and corrosion behavior of stainless steels after grinding operations" den 23 november 2018 på KTH i Stockholm.

Länk till avhandling

För mer information, kontakta

Senast granskad:
Senast granskad: