Nu söker vi ny rektor!

Vi söker en rektor som vill leda en högskola som har en viktig roll i det nationella högskolelandskapet och ett starkt globalt engagemang. Du kommer att leda en högskola som är aktiv och synlig i Dalarna och med starkt förtroende hos forskningsfinansiärer. Är det dig vi söker?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Efter att en rekryteringskommitté i samverkan med fackliga organisationer och medarbetare tagit fram en kravprofil för den nya rektorn är annonsen nu publicerad. Sista ansökningsdag är 24 november.

När ansökningstiden gått ut kommer rekryteringsfirman Accord Group att göra det första urvalet, och högskolans rekryteringskommitté kommer att träffa de aktuella kandidaterna. Efter det följer referenstagning, fördjupad personbedömning, slutavstämning och slutrapportering till högskolestyrelsen av slutkandidat. Detta gör rekryteringskommittén tillsammans med Accord Group.

Hörandegrupper bestående av medarbetare på högskolan kommer också att träffa slutkandidaten. Slutligen fattar högskolestyrelsen beslut om förslag på ny rektor som sedan presenteras till regeringen.

Rekryteringskommittén består av:

  • Högskolestyrelsens ordförande, Christina Bellander
  • Extern ledamot, Jörgen Tholin (Mats Bayard suppleant)
  • Lärarledamot Thomas Sedelius
  • Studentledamot Tom Edoff
  • Personalorganisationerna genom Anna-Carin Jonsson och Michail Tonkonogi
  • Vikarierande rektor Marie Klingberg Allvin
  • Administrativt stöd genom Brita Westberg, personalchef
Senast granskad:
Senast granskad: