Nu samlas forskarna: "Vi måste göra våra städer hållbara"

3 november invigs forskarskolan "Future-Proof Cities" vid Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Mälardalens Högskola. En unik satsning där forskare tillsammans med näringslivet och samhällsplaneringen direkt ska implementera lösningar för en hållbar stadsutveckling.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Flerfamiljshus, trädgård och människor på ett torg.

År 2050 väntas nära 70 procent av världens befolkning bo i städer, växande städer som skapar möjligheter men också risker för ökade sociala klyftor och för ekosystemen. Det ställer nya krav på att bygga städerna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Företagsforskarskolan "Future-Proof Cities" är en unik satsning där professionell kunskap samlas för att, i samverkan med näringslivet och samhällsplaneringen, direkt implementera lösningar för att utveckla våra städer till klimatsmarta, levande, hälsosamma och trygga platser.

- Forskarskolan är ett lysande exempel på hur forskning i samarbete med aktörer ute i samhället kan medverka till att lösa de utmaningar vi står inför. Tre högskolor som tillsammans verkar för att ligga i absolut framkant kring hållbar stadsutveckling, säger Patrik Thollander, direktör för forskarskolan.

Ett samarbete med kommunala bolag

Företagsforskarskolan "Future-Proof Cities" är en gemensam satsning på forskning inom hållbar stadsutveckling. Högskolan Dalarna arbetar tillsammans med Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola och i nära samverkan med näringslivet.

Genom 12 doktorandprojekt kommer kommunernas planering mot en hållbar stadsutveckling att stärkas i dessa regioner. Företagsdoktoranderna, centrum för denna samverkan, planeras att vara anställda inom näringslivet, medan forskningshandledarna finns vid berörda lärosäten. Till dessa knyts från varje företag en mentor.

- Det är väldigt spännande att doktoranderna ska studera hållbar stadsutveckling i nära samarbete med de företag där de är anställda. Det är viktigt för att den kunskap de tar fram ska leda till praktisk nytta för statsutvecklingen både i Dalarna och i andra delar av landet, säger Chris Bales professor i energiteknik vid Högskolan Dalarna. 

De fyra doktoranderna i Dalarna ska arbeta en del av sin tid vid Högskolan Dalarna och resten vid det företag där de är anställda: Kopparstaden AB i Falun, AB Stora Tunabyggen i Borlänge, Borlänge Kommuns Förvaltnings AB och Borlänge Energi AB.

Stephan Barthel i en kort film om forskarskolan

Mer information om företagsforskarskolan Future-Proof Cities

Kontakt

Chris Bales, professor i energiteknik och biträdande programdirektör Högskolan Dalarna
Tel: 070- 338 64 99
E-post: cba@du.se

Patrik Thollander, professor i energisystem och direktör för Future Proof Cities
Tel: 070- 388 15 79
E-post: patrik.thollander@hig.se

Stephan Barthel, docent i Geospatial informationsvetenskap och föreståndare för Urban Studio vid Högskolan i Gävle
Tel: 076-360 57 05
E-post: stephan.barthel@hig.se

Senast granskad:
Senast granskad: