Nomineringspersoner för Högskolan Dalarnas styrelse utsedd av regeringen

Regeringen har utsett landshövding Ylva Thörn och docent Jörgen Tholin till nomineringspersoner för att ta fram förslag på ordförande och externa ledamöter för Högskolan Dalarna styrelse.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förfarandet med nomineringspersoner vid rekrytering av externa styrelseledamöter är en relativt ny ordning med syftet att säkerställa att både ett övergripande statligt perspektiv och lärosätenas perspektiv får genomslag i styrelserna.

- Universitets- och högskolestyrelser har en viktig roll i att kunna fatta strategiska beslut kring lärosätenas utveckling. Nomineringspersonerna representerar tillsammans en kunskap om, och ett kontaktnät som gagnar en ändamålsenlig kompetens i styrelserna, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.

Förslag till ledamöter ska lämnas senast den 31 januari 2020.

Senast granskad:
Senast granskad: