NCC blir entreprenör för högskolans nya campus i Borlänge

Nu är det klart att DIÖS ger bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget NCC uppdraget att utveckla Högskolan Dalarnas nya campus i centrala Borlänge.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

– Vi tar nu ett viktigt steg mot en hållbar högskola. Tillsammans med våra partners har vi en unik möjlighet att mitt i centrum bygga studiemiljöer och arbetsplatser som inriktar sig på framtidens högre utbildning, säger Maria Andersson, fastighetschef, Högskolan Dalarna. 

Avtalet som nu undertecknats är ett så kallat partneringsavtal. Det innebär att nyckelaktörerna har ett nära samarbete och en öppen dialog under projektet.

– Vi är stolta och glada över att ha fått uppdraget att bygga Högskolans nya campus som vi är övertygade om kommer bidra till långsiktig utveckling av Borlänge som stad. Diös strategi om stadsutveckling rimmar väl med vår vision om att bygga för framtiden, vilket gör att samarbetet oss emellan känns helt rätt, säger Olle Andersson, affärschef, NCC Building Sweden.

I oktober 2019 beslutade Högskolan Dalarnas styrelse att gå vidare med Diös förslag om att flytta högskolans verksamhet till centrala Borlänge och i januari tecknades sedan hyresavtal mellan Diös och Högskolan Dalarna. NCC, som är en av Nordens största aktörer inom bygg- och fastighetsutveckling, planeras svara för såväl projektering som utförande av nya campus med beräknad produktionsstart under hösten 2020. Högskolans nya lokaler i fastigheten Mimer, även kallad Liljanhuset, väntas stå klara sommaren 2022.

– I och med avtalet med NCC tar vi ytterligare ett steg mot framtidens campus i centrala Borlänge, vilket känns fantastiskt. Vi ser fram emot ett nära samarbete med både Högskolan Dalarna och NCC och att tillsammans förverkliga framtidens högskola. Närmast är att genomföra projekteringsprocessen och en slutlig gestaltning av byggnaden anpassad för verksamheten och platsen, säger Mats Eriksson, projektchef, Diös

Så snart detaljplanen vinner laga kraft och bygglov är beviljat påbörjas utvecklingen av den befintliga fastigheten Mimer. Högskolans verksamhet fortsätter ostört tills inflyttning sker i nya lokaler.

 

För ytterligare information kontakta gärna:

Maria Andersson, fastighetschef, Högskolan Dalarna. 
Telefon: 023-778810
E-post: anma@du.se  

Anna Wibom, projektledare, Högskolan Dalarna
Telefon: 023-778704
E-post: awi@du.se

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: