Nätverksträff för akademiska turismutbildningar och forskning i Sverige

Den 19-20 oktober deltog Susanna Heldt-Cassel och Ioanna Farsari vid Centrum för besöksnäringsforskning, CeTLe vid Högskolan Dalarna på det årliga mötet för nätverket akademiska turismutbildningar och forskning i Sverige, NATU.

Lärare och forskare vid ett bord

Under två dagar har lärare och forskare från sex olika svenska lärosäten träffats för att diskutera nuvarande och framtida grund-, forskarutbildning och utbildning på forskarnivå inom området turism. 

Centrum för besöksnäringsforskning, CeTLe vid Högskolan Dalarna arbetar med behovsmotiverad forskning för att höja kunskapsnivån och stärka besöksnäringen i Dalarna.