När är en videoinstruktion bra?

Vad är det som gör att vissa videoinstruktioner är enklare än andra att förstå? Per-Erik Eriksson förklarar i en ny avhandling hur, när och varför videoinstruktioner är ett lämpligt val för att kommunicera beskrivningar.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Porträttbild Per-Erik ErikssonVideoinstruktioner är ett populärt medium och på YouTube finns det över en halv miljard så kallade "how-to"-videos. Många av dessa visar hur något ska monteras, användas, eller hur man bör agera för att utföra en ny aktivitet. Men är videoinstruktioner alltid ett bra sätt att instruera?

Per-Erik Eriksson förklarar i en ny doktorsavhandling hur, när och varför videoinstruktioner är ett lämpligt val för att kommunicera "how-to"-kunskap.

– Mina resultat visar att filmade instruktioner som innefattar människor som utför något är lätta att tolka för andra människor. Det är viktigare att de illustrerar med kroppen vad de vill förmedla snarare än att tala om det. Tal är sociokulturellt väldigt specifikt och det finns en risk att tittarna börjar fokusera mer på talet än på själva rörelserna, om personen i videon talar för mycket. Dessutom verkar videon fungera bättre om användaren har möjlighet att genomföra aktiviteten samtidigt som de tittar på videon, säger Per-Erik Eriksson.

En annan slutsats från avhandlingen är att en instruktionsvideos begriplighet inte är beroende av att användarna tittar på videon hela tiden med en fokuserad blick. Ett visst slötittande fungerar också.

Studierna har genomförts med en rad olika metoder. Per-Erik Eriksson har bland annat mätt resultaten av själva instruktionen i videon, det vill säga hur väl en viss människa kan tillämpa informationen som presenteras i videon.

– I det fallet gav jag försökspersonerna samma uppgift men med olika instruktioner och såg vilken grupp som löste uppgiften bäst, förklarar Per-Erik Eriksson.

En annan metod har varit att se hur videoinstruktionerna används och tas emot på Youtube. Till exempel hur många visningar, kommentarer och likes en video får. Han har även studerat ögonrörelser hos de som tittar på instruktioner samt genomfört enkätstudier.

– Det unika i min avhandling är att jag kombinerar fler metoder, som jag tycker kompletterar varandra, säger Per-Erik Eriksson.

Med den mängden instruktionsvideos som publiceras finns ingen anledning att tro att instruerande via bild kommer att minska.

– Det finns så mycket utbildning som är nätbaserad, både informell utbildning av typen instruktioner på youtube men också formell utbildning som sker vid högskolor, universitet eller företag. Människor känner en stor frustration när de ska försöka förstå en instruktion som inte är bra. I bästa fall är det bara slöseri med tid, men i värsta fall kan en otydlig instruktion leda till att du gör fel och skadar dig. Jag vill minska risken att göra instruerande videor på felaktiga sätt, säger Per-Erik Eriksson.

Avhandlingen riktar sig mot producenter av videoinstruktioner och det framkommer 18 konkreta tips och råd för hur man ska utforma en ultimat inspelad instruktion. Bland tipsen finns till exempel: säkerställ att det är en människa med i bilden, använd inte lågupplösta bilder och värna om att bildflödet upplevs som konstant utan märkliga avbrott.

– Anledningen till att jag intresserade mig för detta är att jag själv upptäckte att jag av någon anledning föredrog att konsultera youtube när jag behövde instruktioner. Jag ville ta reda på varför det var så. Utöver detta har jag tidigare erfarenhet av att som professionell videoproducent göra instruktionsvideos, med skiftande framgång. Detta har lett till att jag sökt efter konkreta råd om vad för designstrategier som faktiskt funkar bäst. Sådana råd har tidigare varit bristfälliga, säger Per-Erik Eriksson.

Per-Erik Eriksson är doktorand i innovation, design och teknik vid Mälardalens högskola samt adjunkt i bildproduktion och programansvarig för kandidatprogrammet Filmdesign för reklam och information vid Högskolan Dalarna.

Den 14 september försvarar Per-Erik Eriksson sin avhandling "Videography as Design Nexus: Critical Inquires into the Affordances and Efficacies of The Live-action Video Instructions" på Mälardalens högskola. Opponent är professor Fredrik Lindstrand, Konstfack.

Länk till avhandlingen

Senast granskad:
Senast granskad: