Nanchang University besöker Högskolan Dalarna

Nanchang University (NCU) och Högskolan Dalarna driver sommaren 2018 sommarskola i Kina för svenska och kinesiska studenter och med högskolans egna lärare på plats. I maj besökte representanter från NCU Dalarna för att byta erfarenheter och underteckna en avsiktsförklaring om samarbete.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gruppbild delegationen från Nanchang University utanför Högskolan Dalarna i Falun
Delegationen från Nanchang University

- Samarbetet med Nanchang är viktigt för högskolan och ett led i vårt samarbete med kinesiska universitet, säger prorektor Jonas Stier.

Samarbeten med kinesiska universitet är mycket viktiga för Högskolan Dalarnas internationaliseringsarbete och utveckling inom utbildning och forskning. De senaste åren har stora ansträngningar gjorts för att etablera forsknings- och utbildningssamarbeten mellan Högskolan Dalarna och kinesiska universitet. Kina är ett väldigt intressant land ur studentrekryteringsperspektiv. Över en miljon kinesiska medborgare studerar utomlands och det gör Kina till det land i världen som skickar flest personer att studera vid universitet utomlands.

Högskolan Dalarna samarbetar sedan några år tillbaka med Nanchang University som är ett forskningstungt universitet i centrala Kina. I mitten av maj besökte en delegation Högskolan Dalarna för studiebesök och för att underteckna ett Memorandum of Understanding.

- Vi har skrivit en avsiktsförklaring där vi pekar ut möjliga vägar till samarbete, säger Jonas Stier.

Medverkande från Högskolan Dalarna var professor Jonas Stier, prorektor, Martin Johanson, forskningsledare, professor Kenneth Carling och professor William Song. Deltagare i den kinesiska delegationen från NCU var Zhou Chuangbing, President, Liu Yaobin, Dean School of Economics & Management, Wang Yuhao, Dean Information Engineering School, Tan Jie Executive Deputy Director och Yin Zhonglin Deputy Director International Affairs Office.

Martin Johansson, Jonas Stier och Zhou Chuangbing vid undertecknandet av  ett Memorandum of Understanding
Forskningsledare Martin Johansson, prorektor Jonas Stier och NCU:s president Zhou Chuangbing.

Senast granskad:
Senast granskad: