Möjlighet till utveckling av Högskolan Dalarnas campus i Borlänge

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

För att möjliggöra för framtida behov och skapa möjligheter till utveckling av högskolans verksamhet i Borlänge behöver Högskolan Dalarna ta fram ett lokalprogram. Därför inrättas nu bland annat en arbetsgrupp med representanter från Högskolan Dalarna, Borlänge Kommun och Hushagen med uppgift att undersöka möjligheten för utveckling av Högskolan Dalarnas campus i Borlänge.

– Det känns inspirerande och roligt att vi tillsammans nu startar upp arbetet med att utveckla Högskolans campus i Borlänge. Kan vi hitta en bra lösning och få ett attraktivt campus för högskolans studenter och personal så kommer det även att bidra till Borlänges utveckling. säger Åsa Granat, kommundirektör, Borlänge kommun.

För att öppna upp för alternativa placeringar av Högskolan Dalarnas campus i Borlänge och skapa förutsättningar för ett attraktivt och ändamålsenligt campus har Högskolan, i samförstånd med Borlänge kommun och Fastighets AB Hushagen idag sagt upp hyresavtalet för omförhandling.

– Vi har under senaste året haft en bra dialog med olika representanter från Borlänge kommun och Fastighets AB Hushagen kring högskolans utveckling, behov av underhåll och anpassningar av nuvarande lokaler och det är i samförstånd vi säger upp avtalet. Det kommer att bli spännande att se om vi utvecklar verksamheten i nuvarande eller nya lokaler, meddelar Henrik Janols, Fastighetschef, Högskolan Dalarna.

Kontakt

Senast granskad:
Senast granskad: