Miljövänlig metod som kan reducera skador av snytbaggen på skogsplantor

Snytbaggen är ett av de största problemen i skogsbruket och orsakar årligen skador för hundratals miljoner kronor.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Anders Lindström vid Högskolan Dalarna har tillammans med Anna Ohlsson och Torkel Berglund vid KTH tagit fram en miljövänlig metod som kan reducera dessa skador av snytbaggen på nyplanterade skogsplantor.

De vetenskapliga försök som nu genomförts har visats att vitamin B3 kan sätta igång försvarsmekanismer hos granplantor som skyddar mot bland annat snytbaggarna.

Läs mer om Högskolan Dalarnas forskningsverksamhet inom ämnet Skog och Träteknik som ingår som en del i Högskolans forskningsprofil ”Energi, skog och byggd miljö”: Nya effektiva och miljövänliga metoder att skapa ny skog av hög kvalitét. 

Se även artiklar nedan:

atl.nu: Vitaminer kan skydda mot snytbagge 

kth.se: Ersätter giftiga bekämpningsmedel med vitamin B3

Senast granskad:
Senast granskad: