Miljoner till forskarskola för forskning om hållbara städer

Högskolan Dalarna har tillsammans med Högskolan i Gävle och Mälardalens högskola tilldelats 25,9 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att starta forskarskolan "Future-Proof Cities" med fokus på hållbar stadsutveckling.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Projektets totala budget är 50 miljoner kronor.

År 2050 väntas nära 70 procent av världens befolkning bo i städer, och även Sverige är ett land med växande befolkning och en stark urbanisering. Det ställer nya krav på att bygga städerna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

I forskarskolan "Future-Poof Cities" samlar nu tre lärosäten, i en unik satsning, sin professionella kunskap om stadsutveckling för att utveckla våra städer till klimatsmarta, levande, hälsosamma och trygga platser.

Prioriterar medelstora städer

Det unika med en forskarskola är att den bygger på en samhällsdialog där akademin i samverkan med näringslivet och samhällsplaneringen, direkt implementerar lösningar för en hållbar stadsutveckling.

– Väldigt glädjande nyheter! Särskilt glädjande är att forskarskolan bedrivs i nära samverkan med omgivande samhälle och utifrån frågeställningar som är av stor betydelse för samhällets framtida utveckling. Detta är även ett bra exempel på vår samverkan med andra lärosäten och kommunala bolag, säger Sigrid Saveljeff vice rektor samverkan. 

Forskarskolan Future-Proof Cities

"Future-Proof Cities" är en gemensam satsning på forskning inom hållbar stadsutveckling. Forskningen bedrivs i nära samverkan med näringslivet i Dalarna och Högskolan i Gävle och Mälardalens högskola. 

Genom 12 doktorandprojekt kommer kommunernas planering mot en hållbar stadsutveckling att stärkas i dessa regioner. Doktoranderna, centrum för denna samverkan, planeras att vara anställda inom näringslivet, medan forskningshandledarna finns vid berörda lärosäten.

– I forskarskolan är de företag som medverkar kommunala bolag och vi har klart för rekrytering av tre doktorander som på olika sätt kommer att jobba med hållbarhetsfrågor kopplade till utvecklingen av den nya stadsdelen Jakobsdalen i Borlänge, säger Ewa Wäckelgård, professor i energiteknik och forskningsledare vid forskningsprofilen Energi och samhällsbyggnad på Högskolan Dalarna.

 

Senast granskad:
Senast granskad: