Miljöhumaniora på andra sidan jordklotet

David Gray, lektor i engelska, har tillbringat en månad i Perth, Australien som gästforskare på ett centrum som arbetar med miljöhumaniora. Där studeras frågor som handlar om hur vi definierar och reflekterar över vår omgivning inom humaniora.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Edith Cowan University i Perth
Edith Cowan University i Perth.

Under våren tillbringade David Gray, lektor i engelska, en månad som gästforskare i Perth, Australien.
Där besökte han framförallt International Centre for Landscape and Language, på Edith Cowan University i Perth. Centret har som uppdrag att främja bland annat forskning, undervisning, fältexpeditioner och andra kreativa aktiviteter för att utforska förhållandet mellan landskap och språk.

– Främst handlar det om frågor gällande hur vi definierar, gestaltar och reflekterar över våra miljöer, landskapet, naturen och så vidare inom språk, litteratur och kultur. Till exempel, ser vi landsbygden som en naturlig miljö eller en konstgjord miljö? Kommer den bilden som vi har från litteratur, språk, kultur eller media? förklarar David Gray.

Ledare för centret är professor Glen Phillips som både är författare och en framstående forskare på australiensisk litteratur. Under vistelsen i Perth fick David Gray möjlighet att bedriva sin forskning om författare som har skrivit om västra Australien som till exempel D.H. Lawrence.

– Erfarenheten gav mig en större förståelse för natur- och landskapsförfattare och kan kopplas till min tidigare forskning om den brittisk-irländska författaren Lady Constance Malleson, som i stor utsträckning skrev om Sverige och de nordiska länderna, säger David Gray.

David Gray deltog också i en seminarieserie vid Centre for Research in Entertainment, Arts, Technology, Education and Communications vid samma universitet. Där fick han även möjlighet att skapa kontakter med lokala och regionala författarcentrum.

Resan resulterade även i ett samarbete mellan Edith Cowan University och Högskolan Dalarna gällande miljöhumaniora. Bland annat är David Gray nu en del av redaktionen för den internationella, tvärvetenskapliga och Open Access-tidskriften Landscapes: the Journal of the International Centre for Landscape and Language.

– En del av min roll är att utveckla en strategi för tidskriften med mål att öka tidskriftens forskningsstatus och synlighet och att bidra till att skapa samverkande internationell forskning om miljöhumaniora, säger David Gray.

Det finns även andra forskningssamarbeten mellan Högskolan Dalarna och lärosäten i Australien som pågår just nu. Professor Monika Vinterek i pedagogisk arbete har ett forskningssamarbete med två forskargrupper vid University of Newcastle, Newcastle, New South Wales: GERT The Global Education Research and Teaching Team och HERMES Historical Experience, Representation, Media, Education, Society som ger ut tidskriften Historical Encounters där hon sitter med i the Editorial board.

Samarbetet har resulterat i gemensamma forskningsprojekt samt flera besök i båda riktningarna. En av forskarna i GERT Associate professor Ruth Reynolds är under april och maj i Sverige då hon också kommer att delta i ett seminarium i en av Utbildning och lärandes kollegiala mötesplatser.

Senast granskad:
Senast granskad: